Haijai.com


สุดเจ๋งกล้ามเนื้อเทียม หดตัวได้เหมือนจริง


 
เปิดอ่าน 2358

สุดเจ๋งกล้ามเนื้อเทียม หดตัวได้เหมือนจริง

 

 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นั้น นับวันก็ยิ่งสร้างความมหัศจรรย์ได้ราวกับมีเวทมนตร์

 

 

นายแพทย์ ดร.เบอร์นาร์ด เบอร์แซค อาจารย์ภาควิศวกรรมชีวเวช มหาวิทยาลัยดุ๊ก ประเทศสหรัฐอเมริกาและทีมวิจัย ใช้เทคนิควิศวกรรมชีวภาพสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ โครงร่างจนประสบความสำเร็จและได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร eLifte

 

 

พวกเขาทำวิจัยโดยเริ่มจากการเพราะเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อจากเนื้อเยื่อมนุษย์ให้เพิ่มจำนวนเป็น 1,000 เซลล์ ในถาดทดลองที่เต็มไปด้วยสารอาหาร ผสมเซลล์กับเจลบำรุงเลี้ยง แล้ววางลงในเบ้าหล่อเพื่อให้เซลล์เรียงตัว และรวมตัวเป็นใยกล้ามเนื้อ

 

 

จากนั้นจึงกระตุ้นใยกล้ามเนื้อเหล่านั้นด้วยไฟฟ้า ยาหลายชนิด สแตตินลดระดับคอเลสเตอรอล และยากระตุ้น พบว่า กล้ามเนื้อเทียมนั้นตอบสนองการกระตุ้นเหมือนเนื้อเยื่อจริงของมนุษย์  นักวิทยาศาสตร์จึงสามารถใช้กล้ามเนื้อเทียมนี้ เพื่อทดลองในการรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคกล้ามเนื้อเจริญผิดปกติ และช่วยให้การพัฒนายาสะดวกขึ้น เพราะไม่ต้องทดลองกับมนุษย์โดยตรง

 

 

นอกจากนี้นักวิจัยยังหวังว่า พวกเขาจะสามารถสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเทียมจากสเต็มเซลล์ที่นำมาจากผิวหนังหรือเลือด ช่วยให้ไม่ต้องรวบรวมเซลล์จากการตัดเนื้อเยื่อไปตรวจ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้

 

 

ชี้ให้เห็นว่า แนวโน้มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยกลุ่มโรคกล้ามเนื้อผิดปกติกำลังได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นเป็นลำดับ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)