Haijai.com


แอลอาร์จีนีน ไนตริกออกไซด์


 
เปิดอ่าน 4567

แอลอาร์จีนีน

 

 

สารอาหารมหัศจรรย์ป้องกันการตีบตันของหลอดเลือด ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ

 

 

 แอลอาร์จีนีน กรดอะมิโนพื้นฐาน และเกี่ยวข้องกับระบบเมตาบอลิซึมภายในร่างกายมนุษย์ โดยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดต่อการสร้างสารไนตริกออกไซด์ กรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างขึ้น เพื่อทำหน้าที่สำคัญหลายประการ ตั้งแต่การส่งผ่านในระบบกระแสประสาท ความยืดหยุ่นของหลอดเลือด ระบบขจัดสารพิษรวมถึงระบบภูมิคุ้มกันโรค ดังนั้น “แอลอาร์จีนีน” จึงเป็นเสมือนสารตั้งต้นให้ร่างกายผลิตสารไนตริกออกไซด์ เพื่อให้ระบบต่างๆ ทำงานได้อย่างสมดุลโดยเฉพาะหลอดเลือดและหัวใจ ให้มีการคลายตัวและยืดหยุ่นได้มากขึ้น ทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างสะดวก ส่งผลให้ระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ

 

 

“แอลอาร์จีนีน” เป็นที่รู้จักกันดีในศาสตร์ของแพทย์ทางเลือกเพื่อใช้ในการบำบัด และฟื้นฟูสุขภาพเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวและโรคหลอดเลือดตีบตัน รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องตัดอวัยวะส่วนใดของร่งกายออกไป เนื่องจากเบาหวาน

 

 

 ไนตริกออกไซด์ ถูกค้นพบโดย หลุยส์ อิญาโรว์ นักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลในหัวข้อ “ไนตริกออกไซด์โมเลกุลมหัศจรรย์” ไนตริกออกไซด์ที่อยู่ในหัวใจทำหน้าที่เป็นกลไกป้องกันที่สำคัญ ไม่ให้ร่างกายเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ เนื่องจากมีคุณสมบัติช่วยลดความดันโลหิต เพิ่มการไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ มากขึ้น โดยช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการขยายและหดตัวของหลอดเลือด ซึ่งกระบวนการนี้เป็นกลไกการป้องกันตามธรรมชาติ ที่ร่างกายสร้างขึ้นไม่ให้เข้าสู่ภาวะเส้นเลือดสมองแตก กล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติจากการขาดเลือด

 

 

ร่างกายสามารถผลิตไนตริกออกไซด์จากการได้รับกรดอะมิโนแอลอาร์จีนีนที่เพียงพอ ซึ่งกรดอะมิโนแอลอาร์จีนีนมีบทบาทสำคัญ เพราะเป็นสารตั้งต้นในการผลิตไนตริกออกไซด์นั่นเอง ดังนั้นเพื่อสุขภาพหัวใจที่แข็งแรง ควรมีการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ลดอาหารที่มีไขมันสูง พร้อมทั้งรับประทานสารอาหารที่มีประโยชน์ “แอลอาร์จีนีน” เพื่อเป็นสารตั้งต้นการผลิต “ไนตริกออกไซด์” ช่วยลดความเสี่ยงภาวะเส้นเลือดหัวใจ/สมอง ตีบ แตก และอุดตัน รวมถึงควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายทำงานได้อย่างสมดุล

(Some images used under license from Shutterstock.com.)