Haijai.com


น้ำมันมะพร้าวต้านเบาหวาน


 
เปิดอ่าน 15966

น้ำมันมะพร้าวต้านเบาหวาน

 

 

โรคฮิตที่จะคุยกันต่อไป ถือเป็นปัญหาสุขภาพเรื่องใหญ่ของบ้านเราและทั่วโลก โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆ นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุของโรคแทรกซ้อนอื่นๆ อีกมากมาย โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของตับอ่อน ซึ่งผลิตฮอร์โมนอินซูลินที่นำน้ำตาลเข้าสู่ทุกเซลล์ในร่างกาย เมื่อตับอ่อนผิดปกติจึงผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่เพียงพอหรือไม่ได้เลย

 

 

ดังจะเห็นได้ว่าผนังเซลล์และเยื่อบุหลอดเลือดของคนที่เป็นโรคเบาหวาน เป็นเวลานานจะเสื่อมสภาพ ทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดถูกขัดขวาง เซลล์ประสาทจะถูกทำลาย รวมไปถึงเซลล์อื่นๆ ที่ค่อยๆ ตายลง ส่งผลให้อวัยวะต่างๆ ของผู้ป่วยทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

 

 

การที่ร่างกายมีอินซูลินไม่เพียงพอที่จะลำเลียงน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ ทำให้เซลล์ได้รับอาหารไม่เต็มที่ และเซลล์อาจตายในที่สุด

 

 

การที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน เป็นอันตรายต่อหลอดเลือดและไต ซึ่งต้องทำหน้าที่ขับส่วนเกินออกจากร่างกาย จึงต้องขับน้ำตาลส่วนนี้ ทำให้ไตทำงานหนัก

 

 

นอกจากนี้ยังทำให้เกิดคราบน้ำตาลหรือเรียกว่าพลัก (plaque) อุดตันที่หลอดเลือดจนเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว อันเป็นสาเหตุของโรคหัวใจ อัมพฤกษ์ และอัมพาต หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้และเป็นสาเหตุของการตาย

 

 

 Coconut Oil Therapy ข้อมูลจากเอกสารวิชาการเรื่องน้ำมันมะพร้าวป้องกันรักษาโรคเบาหวานได้อย่างไร โดย ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา ประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า น้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันชนิดเดียวในโลกที่สามารถแก้ปัญหาของโรคเบาหวานได้ โดยทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

 

1.น้ำมันมะพร้าวเป็นอาหารให้แก่เซลล์ ช่วยให้เซลล์ทำงานดีขึ้นและนำน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดในระดับคงที่

 

น้ำตาลกลูโคสและกรดไขมันโมเลกุลสายยาว ส่งผลกระทบต่อร่างกายคล้ายกันคือ ไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ได้ด้วยตัวเอง เพราะมีโมเลกุลขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีอินซูลินเป็นตัวกลาง แต่น้ำมันมะพร้าวประกอบด้วยกรดมันโมเลกุลขนาดกลางที่มีขนาดเล็กกว่ามาก จึงเข้าไปในเซลล์ได้โดยไม่ต้องมีอินซูลินเป็นตัวกลาง อีกทั้งน้ำมันมะพร้าวยังใช้เป็นอาหารหล่อเลี้ยงเซลล์ได้ ส่งผลให้เซลล์มีอาหารโดยไม่ต้องพึ่งอินซูลิน

 

 

เซลล์สามารถใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นอาหารได้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการแขนขาชาจากการที่เซลล์ไม่ได้รับอาหาร จะกลับมามีความรู้สึกอีกได้หลังจากบริโภคน้ำมันมะพร้าวเพียงไม่กี่สัปดาห์ ดังนั้น น้ำมันมะพร้าวจึงเป็นยาวิเศษที่ช่วยแก้อาการนี้ได้ โดยไม่มีอันตรายใดๆ

 

 

นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคเบาหวานยังขาดพลังงาน เพราะเซลล์ไม่ได้รับน้ำตาลอย่างเพียงพอ เมื่อปราศจากน้ำตาลที่จะให้พลังงานแก่กิจกรรมของเซลล์ เมแทบอลิซึมก็ช้าลง เป็นผลให้ร่างกายเหนื่อยอ่อน เซื่องซึม แต่น้ำมันมะพร้าวช่วยให้เซลล์ได้รับพลังงาน จึงทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานกลับมีพลังขึ้น

 

 

2.น้ำมันมะพร้าวเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างและตอบสนองต่ออินซูลิน

 

น้ำมันมะพร้าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างอินซูลินของตับอ่อน ทำให้ร่างกายมีอินซูลินอย่างเพียงพอ (สำหรับโรคเบาหวานชนิดที่ 1) และเซลล์ตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้น ทำให้ไม่ต้องใช้อินซูลินมากกว่าปกติ (สำหรับโรคเบาหวานชนิดที่ 2) ทั้งนี้เพราะน้ำมันมะพร้าวทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

 

2.1 ช่วยกระตุ้นกระบวนการเมแทบอลิซึม น้ำมันมะพร้าวนั้นสามารถกระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์ได้ จึงช่วยเพิ่มอัตราเมแทบอลิซึม ส่งผลให้มีการเพิ่มการผลิตอินซูลินและการดูดซึมน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ ด้วยเหตุนี้ น้ำมันมะพร้าวจึงช่วยลดความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาการฉีดอินซูลินในการรักษาโรคเบาหวาน น้ำมันมะพร้าวจึงเป็นตัวช่วยที่ดีของผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2

 

 

นอกจากนี้ การกินน้ำมันมะพร้าวยังช่วยป้องกันเบาหวานได้ เพราะช่วยเพิ่มอัตราเมแทบอลิซึม  ทำให้ร่างกายเผาผลาญอาหารได้มากขึ้น จึงช่วยควบคุมน้ำหนักตัวได้ดี เมื่อกินน้ำมันมะพร้าวร่วมกับการควบคุมอาหารอย่างถูกต้อง ก็มีส่วนช่วยทำให้คนอ้วนผอมลง ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานได้อีกทางหนึ่ง

 

 

2.2 ช่วยให้ตับอ่อนกลับมาสร้างอินซูลินได้อีกครั้ง เนื่องจากน้ำมันมะพร้าวสามารถทดแทนอาหารของเซลล์ได้ โดยไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ทำให้ความต้องการเอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตอินซูลินในตับอ่อนลดลง จึงช่วยลดความเครียดให้ตับอ่อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจนอาจกลับมาสร้างอินซูลินได้ดังเดิม

 

 

2.3 เพิ่มการสนองตอบต่ออินซูลิน ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งเซลล์ไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน น้ำมันมะพร้าวจะช่วยแก้อาการนี้ได้ โดยการทำให้เซลล์เปิด “ประตู” รับน้ำตาลเข้าไปในเซลล์มากขึ้น ทำให้ไม่จำเป็นที่ตับอ่อนจะต้องสร้างอินซูลินมากเกินจำเป็น

 

 

3.น้ำมันมะพร้าวช่วยปรับระดับของน้ำตาลในกระแสเลือด

 

มีการศึกษาพบว่า น้ำมันมะพร้าวสามารถช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดได้ โดยช่วยลดการนำน้ำตาลเข้าไปในกระแสเลือดได้ ผู้ป่วยบางคนสามารถควบคุมและลดปริมาณน้ำตาลในเลือด โดยการเติมน้ำมันมะพร้าวในอาหาร

 

 

4.น้ำมันมะพร้าวช่วยใช้น้ำตาลในเลือดอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยสร้างความทนทานต่อการมีน้ำตาลสูง

 

มีรายงานว่า น้ำมันมะพร้าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอินซูลิน ทำให้เซลล์ใช้ประโยชน์ของน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้น นักวิจัยยังพบอีกว่า น้ำมันมะพร้าวยังช่วยสร้างความทนทานต่อการมีน้ำตาลสูง (glucose tolerance)

 

 

5.น้ำมันมะพร้าวช่วยลดค่าจีไอ

 

อาหารบางอย่างสามารถทำให้ระดับน้ำตาลในเลือด หรือค่าจีไอ (GI : Glycemic Index) ขึ้นสูงกว่าอาหารอื่นๆ ค่าจีไอจึงเป็นตัววัดผลของอาหาร แต่ละอย่างต่อการเกิดน้ำตาลในเลือด

 

 

ของหวานและอาหารพวกแป้งมีค่าจีไอสูง ผู้ป่วยเบาหวานจำเป็นต้องจำกัดปริมาณอาหารที่มีค่าจีไอสูงๆ ที่จะบริโภค แต่น้ำมันมะพร้าวไม่มีผลต่อค่าน้ำตาลในเลือดและมีค่าจีไอต่ำมาก

 

 

การเติมน้ำมันมะพร้าวลงไปในอาหารประเภทแป้งสามารถทำให้ค่าจีไอของอาหารเหล่านั้น ต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น การเติมน้ำมันมะพร้าวลงไปในอาหารที่คุณรับประทานจะช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ควบคุมระดับของน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น

 

 

 How To กินน้ำมันมะพร้าวสดหรือผสมลงในอาหารประจำวันประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะ พบว่าสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ภายใน 30 นาที (ควรกินในปริมาณที่เหมาะสม เมื่อรวมกับน้ำมันและไขมันในอาหารชนิดอื่นๆ ไขมันที่ได้รับโดยรวมต้องไม่เกินวันละ 3-4 ช้อนโต๊ะ)

 

 

ด้วยเหตุนี้ น้ำมันมะพร้าวจึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน รวมไปถึงผู้ที่มีความเสี่ยง เพราะให้ผลดีทั้งการป้องกันและบำบัดโรคไปพร้อมๆ กัน

(Some images used under license from Shutterstock.com.)