Haijai.com


น้ำมันมะพร้าวฟื้นฟูสุขภาพไต


 
เปิดอ่าน 20535

น้ำมันมะพร้าวฟื้นฟูสุขภาพไต

 

 

ไตมีหน้าที่ที่สำคัญกับสุขภาพหลายอย่าง หน้าที่หลักๆ คือ ฟอกเลือด และจัดการกับของเสีย นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ควบคุมอิเล็กโทรไลต์ และค่าความเป็นกรดด่างในร่างกาย ควบคุมความดันโลหิต รวมทั้งความข้นใสของเลือด ขณะที่เรามีอายุมากขึ้น การทำงานของไตจะเสื่อมลง หากการทำงานของไตเสื่อมลงมากๆ อาจก่อให้เกิดอาการไตวายและเสียชีวิตในที่สุด

 

 

 Coconut Oil Therapy มีหลักฐานว่า น้ำมันมะพร้าวช่วยป้องกันไตจากความเสียหาย และช่วยให้ไตกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ตัวอย่างจากงานศึกษาภาวะไตวายในหนูทดลองพบว่า กลุ่มที่ได้รับน้ำมันมะพร้าวมีความเสียหายร้ายแรงเกิดขึ้นกับไต น้อยกว่าและมีอายุยืนยาวกว่า นักวิจัยจึงสรุปว่า น้ำมันมะพร้าวมีผลในการช่วยป้องกันความเสื่อมของไต

 

 

นอกจากนี้ การกินน้ำมันมะพร้าวยังช่วยเยียวยาอาการของโรคไตจากสภาพวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้ด้วย เนื่องจากเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้รับการควบคุมเป็นเวลานาน จึงส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่เส้นเลือดบริเวณไตมากขึ้น น้ำมันมะพร้าวช่วยแก้ปัญหานี้ โดยประคองอาการไต ไม่ให้เส้นเลือดถูกทำลายมากขึ้น

 

 

 How To กินน้ำมันมะพร้าวสดหรือผสมลงในอาหารประจำวัน (กินในปริมาณที่เหมาะสม เมื่อรวมกับน้ำมันและไขมันในอาหารชนิดอื่นๆ ไขมันที่ได้รับ โดยรวมต้องไม่เกินวันละ 3-4 ช้อนโต๊ะ)

(Some images used under license from Shutterstock.com.)