Haijai.com


ไขมันจากน้ำมันมะพร้าวพิเศษอย่างไร


 
เปิดอ่าน 6843

ไขมันจากน้ำมันมะพร้าวพิเศษอย่างไร

 

 

ไขมันจากน้ำมันมะพร้าวมีดีอะไร จึงมัดใจคนรักสุขภาพและความงามได้อยู่หมัด

 

 

ไขมัน (lipid) คือ สารอินทรีย์ที่ไม่ละลายน้ำ สิ่งที่ทำให้ไขมันและน้ำมันมีหลายชนิด และมีสมบัติทางเคมี และทางกายภาพแตกต่างกันคือ กรดไขมัน ที่เป็นองค์ประกอบกรดไขมัน แบ่งเป็นชนิดต่างๆ โดยอาศัยหลักเกณฑ์หลายอย่าง ได้แก่

 

 แบ่งตามระดับความอิ่มตัว เป็นกรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันไม่อิ่มตัว

 

 

 แบ่งตามความต้องการทางโภชนาการ แบ่งเป็นกรดไขมันจำเป็นและกรดไขมันไม่จำเป็น

 

 

 แบ่งตามความยาวของสายโมเลกุล แบ่งเป็นกรดไขมันสายสั้นและกรดไขมันโมเลกุลสายปานกลาง (short and medium chain fatty acid) พบมากในไขมันจากพืช และกรดไขมันโมเลกุลสายยาว (long chain fatty acid) ซึ่งพบมากในไขมันจากสัตว์

 

 

ไขมันในน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์นั้น เป็นกรดไขมันความยาวสายปานกลาง ซึ่งสามารถย่อยที่กระเพาะอาหาร ลำไส้ และดูดซึมที่ลำไส้เล็กได้ง่าย

 

 

นอกจากนี้ยังมีข้อดีที่ร่างกายสามารถเผาผลาญกรดไขมันชนิดนี้เป็นพลังงานได้เร็ว ส่งผ่านกระแสเลือดโดยตรง เข้าสู่เซลล์และสลายตัวได้เร็ว จึงเกิดการสะสมของกรดไขมันได้น้อยกว่ากรดไขมันที่มีโมเลกุลสายยาว

 

 

น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เป็นน้ำมันที่สกัดได้จากเนื้อมะพร้าวแห้ง ซึ่งมีปริมาณน้ำมันอยู่ประมาณร้อยละ 65-68 เป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวประมาณร้อยละ 86 จะจับตัวแข็งเมื่อถูกความเย็น

 

 

การสกัดน้ำมันมะพร้าวธรรมชาตินั้น จะสกัดโดยกระบวนการที่ไม่ใช้สารเคมี และความร้อนสูงในการผลิต ซึ่งเรียกว่าการสกัดเย็น หรือ cold pressed ทำให้ได้น้ำมันมะพร้าวที่มีความบริสุทธิ์ ใส ไม่มีสี มีกลิ่นหอมของมะพร้าว

 

 

น้ำมันมะพร้าวที่สกัดด้วยวิธีธรรมชาตินี้จะมีกรดลอริก (lauric acid) สูงถึงร้อยละ 50-53 ซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีคุณสมบัติเหมือนกับสารอาหารที่มีอยู่ในน้ำนมแม่ และเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นสารโมโนลอริน (monolaurin) ซึ่งเป็นสารปฏิชีวนะตามธรรมชาติ ช่วยฆ่าเชื้อโรคในร่างกายได้ มีการศึกษายืนยันว่าช่วยลดจำนวนเชื้อโรคจำพวกพาราไซต์หรือพยาธิได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุและสารอาหาร เช่น แคลเซียม โซเดียม โพแทสเซียมในปริมาณสูง

(Some images used under license from Shutterstock.com.)