Haijai.com


อายุมากยิ่งผ่าตัดศัลยกรรมยิ่งเสี่ยง


 
เปิดอ่าน 2202

อายุมากขึ้นยิ่งผ่าตัดยิ่งเสี่ยง (น้อย)

 

 

แพทย์จากมหาวิทยาลัย Vanderbilt ได้ระบุว่า ผลจากวิเคราะห์ผู้ป่วยจากากรผ่าตัด เช่น การศัลยกรรมพลาสติก คางทูม หรือโรคไอกรน ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี จำนวน 129,000 คน ไม่พบความแตกต่างในเรื่องของอาการแทรกซ้อน แต่การศึกษายังพบอีกว่าผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป ก็ยังถือว่ามีภาวะแทรกซ้อนในอัตราที่สูงมากอยู่ดี โดยอยู่ที่ร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.9 โดยสาเหตุส่วนมากของการเกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มของผู้สูงอายุนั้น มักมาจากปัญหาทางด้านสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน และโรคความดันนั่นเอง ผลจากการวิจัยระบุว่า จำนวนผู้สูงที่เข้ารับการศัลยกรรมนั้น ได้มีจำนวนที่มากขึ้น โดยการทำศัลยกรรมของผู้สูงอายุ เฉพาะเพศชายมีมากถึงร้อยละ 11.3 เมื่อเทียบกับการทำศัลยกรรมในกลุ่มวัยรุ่น มีการศัลยกรรมใบหน้าและเต้านมเป็นอันดับต้นๆ

 

 

อาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัดในกลุ่มของผู้สูงอายะนั้น พบว่ามีอาการแทรกซ้อนจากการผ่าตัดยกกระชับใบหน้า (ศัลยกรรมบนใบหน้า) น้อยกว่าอาการแทรกซ้อนที่มาจากการผ่าตัดบริเวณหน้าท้อง อย่างไรก็ตามทีมแพทย์ที่ทำการวิจัยนี้ยังกล่าวอีกว่า แม้ผลที่ออกมาจะเป็นไปในทิศทางบวก แต่ทางที่ดีที่สุดคือการดูแลสุขภาพ และไม่พึ่งการศัลยกรรมที่มากจนเกินไป เพราะการทำศัลยกรรมมากนั้น สามารถทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะในวัยใดก็ตาม

(Some images used under license from Shutterstock.com.)