Haijai.com


กรุ๊ปเลือดก็ทำให้เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ


 
เปิดอ่าน 795

กรุ๊ปเลือดของคุณก็ทำให้เสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้

 

 

ผลจากากรศึกษาล่าสุดมีการค้นพบว่า คนที่มีเลือดกรุ๊ป A, B หรือ AB จะมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ และมีอายุสั้นกว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ป O แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีกรุ๊ปเลือดดังกล่าวจะต้องเป็นโรคหัวใจกันทุกคน เพราะการเกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยเฉพาะเรื่องของการดูแลตัวเอง และพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนด้วย โดยผลจากการศึกษากลุ่มคนในวัยกลางคนและผู้สูงอายุในอิหร่านจำนวน 50,000 คน พบว่าคนที่ไม่ได้มีเลือดกรุ๊ป O มีโอกาสเสียชีวิตจากปัญหาทางด้านสุขภาพ 15% และมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าคนที่มีกรุ๊ปเลือด O

 

 

ทั้งนี้นักวิจัยก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่แน่ชัดได้ว่า เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น แต่มีข้อบ่งชี้บางกระการที่ระบุว่าหมู่เลือดชนิด AB มีความเกี่ยวพันกับคอเลสเตอรอลชนิด LDL หรือไขมันเลว ในขณะที่หมู่เลือด O กลับน่าจะมีสารเคมีที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดี ลดการอุดตันในเส้นเลือดได้ แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจที่สำคัญกว่าคือ พฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละคน เช่น น้ำหนักตัว การรับประทานอาหารการออกกำลังกาย รวมไปถึงการพักผ่อนที่เพียงพอ เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุของความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากกว่าสาเหตุจากหมู่เลือดหลายเท่า แต่ก็เป็นสาเหตุที่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเองนะคะ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)