Haijai.com


นับแคลอรีมีผลเสียต่อร่างกายไหม


 
เปิดอ่าน 1805

นับแคลอรีมีผลเสียต่อร่างกายไหม

 

 

Q : นับแคลอรีมากๆ มีผลเสียต่อร่างกายไหม?

 

 

A : มีผลด้านจิตใจ เกิดภาวะเครียด กังวล กับการจำกัดแคลอรีมากเกินไป ทำให้ความสุขในชีวิตลดลง หลักการง่ายๆ ที่คิดว่าทำได้ และได้ผลที่สุด คือ การทานอาหารหลักให้ครบ 3 มื้อ ตรงเวลาไม่หนักมื้อใดมื้อหนึ่งจนเกินไป โดยเฉพาะมื้อเย็น ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ไม่ทานขนมหวาน เครื่องดื่มอื่นๆ เช่น กาแฟเย็น ชาเขียว น้ำอัดลม ดื่มเฉพาะน้ำเปล่า เพียงเท่านี้น้ำหนักก็ไม่เกินแล้ว

 

 

คุณสุภิญญา ธีรฐิติธรรม

ผู้จัดการฝ่ายโภชนบำบัด

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)