Haijai.com


ทำอย่างไรไม่ให้วัยรุ่นตั้งท้อง


 
เปิดอ่าน 1564

ปัจจุบันมีการรณรงค์ เรื่องการท้องในวัยรุ่นแทบทุกจังหวัดทุกโรงเรียน ซึ่งได้ผลพอสมควร ทำให้การท้องในวัยรุ่นลดลง อันที่จริงการท้องในวัยรุ่นนั้น ประดุจภูมเขาน้ำแข็งที่โผล่ขึ้นมาให้เห็นคือการท้อง แต่ปัญหาที่อยู่ใต้มหาสมุทรนั้นมีอีกมาก

 

 

ปัญหาที่ทำให้วัยรุ่นท้อง ได้แก่ ฐานะยากจน ครอบครัวแตกแยก เล่าเรียนน้อย ดื่มสุรา ติดยาเสพติด ความสัมพันธ์ในครอบครัว การดูแลในสถานศึกษา อิทธิพลของเทคโนโลยี การใช้มือถือ อินเทอร์เน็ตค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น กรไม่สามารถยับยั้งชั่งใจของวัยรุ่น ฯลฯ

 

 

ทำไมวัยรุ่นโดยเฉพาะที่อยู่ในวัยเรียน ไม่ควรท้อง มีเหตุผลดังนี้

 

1.เหตุผลของคนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง เช่น ไม่พร้อมทางเศรษฐกิจ ไม่พร้อมทางสังคม อับอายชาวบ้าน เกรงลูกไม่ได้เรียนหนังสือ ฯลฯ

 

 

2.เหตุผลทางการแพทย์ อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนช่วงตั้งครรภ์ ขณะคลอด และหลังคลอดสูงกว่าคนทั่วไป เช่น แท้ง ทารกพิการ น้ำหนักน้อย หรือขาดอาหาร ทารกเสียชีวิตในครรภ์ คลอดยาก ตกเลือดหลังคลอด ฯลฯ

 

 

3.เหตุผลทางด้านสังคม เศรษฐกิจ จิตวิทยา มารดาวัยรุ่นต้องหยุดเรียน รายจ่ายสูง รายรับน้อย ครอบครัวยากจนยิ่งขึ้น มารดาวัยรุ่นเครียด ซึมเศร้า วิตกกังวล ตั้งครรภ์พึ่งประสงค์ ทำแท้งเถื่อน ทารกถูกทอดทิ้ง ทารกไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ทารกเติบโตมาเป็นปัญหาของสังคม ฯลฯ

 

 

4.เหตุผลของปัจเจกบุคคล ส่งผลให้การท้องในวัยรุ่นสร้างบาดแผลแห่งความทรงจำอันเจ็บปวดไม่รู้ลืมแก่ทั้งตัววัยรุ่นและผู้ปกครอง

 

 

ทำอย่างไรไม่ให้วัยรุ่นท้อง ทำได้สองวิธี คือ ประการที่หนึ่ง ไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ ซึ่งอาจห้ามได้ในบางราย ประการที่สอง มีวิธีป้องกันการท้องในวัยรุ่น

 

 

พญ.ชัญวลี ศรีสุโข

สูติ-นรีแพทย์

โรงพยาบาลประจำจังหวัดพิจิตร

(Some images used under license from Shutterstock.com.)