Haijai.com


วิตามินดี ลดเสี่ยงเสื่อมสมรรถภาพ


 
เปิดอ่าน 1808

วิตามินดี ลดเสี่ยงเสื่อมสมรรถภาพ

 

 

การศึกษาจาก The Journal of Sexual Medicine พบความสัมพันธ์ระหว่างระดับวิตามินดีในเลือดกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โดยอาสาสมัครวัยกลางคนอายุ 50 ปี ผู้ที่ได้รับการวนิจฉัยว่าเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เดินเรียงแถวเข้าตรวจปริมาณวิตามินดีในเลือด

 

 

ผลปรากฏว่า พบผู้ป่วยถึงร้อยละ 45.9 มีระดับวิตามินดีในเลือด (serum 25-hydroxyvitamin D levels) ต่ำกว่า 20 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนกลุ่มที่ขาดวิตามินดีรุนแรง คือ ต่ำกว่า 10 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร มีถึงร้อยละ 5.6

 

 

แพทย์หญิงอเลสซานด้า บาราสซี (Alessandra Barassi) จากมหาวิทยาลัยมิลาน (University of Milan) ประเทศอิตาลี ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การขาดวิตามินดี อาจมีผลเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ดังนั้น การได้รับวิตามินดี อย่างเพียงพอในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งสำคัญ ส่วนรักษา ควรตรวจวัดระดับวิตามินดีในเลือดของผู้ป่วยเป็นระยะและเสริมวิตามินดีตามความเหมาะสม โดยให้ควบคู่ไปกับการรักษาแผนปัจจุบัน

 

 

อาหารลดความเสี่ยง

 

น้ำมันตับปลา โยเกิร์ตส นอกจากนี้สามารถรับวิตามินจากแสงแดดยามเช้าและยามบ่าย (6-10 โมงเช้า และ 4 โมงครึ่ง – 6 โมงเย็น)

(Some images used under license from Shutterstock.com.)