Haijai.com


6 โรคต้องระวังในปี 2558


 
เปิดอ่าน 2462

6 โรคต้องระวัง

 

 

สถานการณ์โรคร้ายที่ทุกคนต้องเฝ้าระวัง เพื่อกระตุ้นเตือนให้เราทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพกันตั้งแต่ต้นปี

 

 

ล่าสุดกรมควบคุมโรคได้ออกมาพยากรสารพัดโรคที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดในปี 2558 เพื่อการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น ดังต่อไปนี้

 

 

โดยโรคที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดในปี 2558 คือ 6 โรคที่สำคัญ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคไทฟอยด์ โรคเมลิออยโดสิส โรคตาแดง และโรคไข้หวัดนก

 

 

คาดการณ์ว่า โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคไทฟอยด์ โรคเมลิออยโดสิส โรคตาแดง จะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น

 

 

ส่วนไข้หวัดนกนั้นกรมควบคุมโรคจัดให้เป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่น่าจับตามอง เนื่องจากช่วงปีที่ผ่านมา พบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในหลายประเทศรอบๆ บ้านเรา เช่น จีน กัมพูชา ซึ่งพบการระบาดของเชื้อทั้งในคนและในสัตว์ปีก

 

 

นอกจากนี้ยังมีการระบาดในประเทศเวียดนาม ลาว เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ และไต้หวัน โดยพบการระบาดของเชื้อทั้งในสัตว์ปีกและในตลาดค้าสัตว์ปีก ด้วยเหตุนี้ในปี 2558 บ้านเราจึงต้องเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และกลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงเป็นพิเศษ รวมถึงติดตามสถานการณ์โรคไข้หวัดนกอย่างใกล้ชิด

 

 

กรมควบคุมโรคยังพบอีกหลายโรคที่ต้องจับตามอง ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคอาหารเป็นพิษ และโรคมื้อเท้าปาก ซึ่งคาดว่าจะพบผู้ป่วยมากในปีนี้

 

 

นอกจากนี้ยังมีรายงานการพบผู้ป่วยโรคเท้าช้าง โรคสครับไทฟัส อหิวาตกโรค โรคบิด และโรคไข้หูดับมากขึ้น ซึ่งต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกัน

 

 

ส่วนโรควิถีชีวิตซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไม่ถูกต้องก็ยังเป็นปัญหาใหญ่เช่นทุกปี ในปีนี้กรมควบคุมโรคได้ให้ความสำคัญกับโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยพยากรณ์ว่า มีแนวโน้มพบผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าในปี 2558 จะมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 26,610 คน และอาจพบผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ

 

 

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมคบคุมโรคได้ออกมาตรการในการดำเนินงาน เพื่อปกป้องประชาชนให้พ้นจากโรคและภัยสุขภาพ ส่วนเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรทบทวนบทบาทหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรค และภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมและเตือนภัยการระบาดของโรคแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว

 

 

หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1442

 

 

กองทัพโรคร้ายจ่อจะบุกทำลายสุขภาพขนาดนี้ คงอยู่เฉยกันไม่ได้แล้ว ต้องรีบเร่งฟิตตัวเองให้แข็งแรงด้วยการดูแลเรื่องการกิน นอน พักผ่อน ออกกำลังกาย และทำงานอย่างถูกต้อง และสมดุล

(Some images used under license from Shutterstock.com.)