Haijai.com


การดูแลความรัก เวลาของความรัก


 
เปิดอ่าน 3430

คาถากันรักเสื่อม

 

 

“อย่าจดจำเวลาที่เลวร้ายต่อกัน จงเพิ่มเวลาที่ดีให้มากที่สุด” คือ คาถากันรักเสื่อม ซึ่งคาถานี้จะได้ผลหรือไม่ต้องอาศัยวิธีการบางอย่างร่วมด้วย ได้แก่ การยอมรับความจริงและปรับด้านดีเข้าหากัน การมีอารมณ์ขัน ซึ่งจะช่วยให้คู่รักมีช่วงเลาดีๆ ระหว่างกันมากขึ้น การแสดงออกถึงความรู้สึกชื่นชมซึ่งกันและกัน และการมีสติในการมองปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจ พยายามแก้ไข ไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ สุดท้ายคือความตั้งใจและความพยายามที่จะรักษาความรักนั้นไว้ พึงระลึกเสมอว่าการเติมชีวิตชีวาให้กับความรักจะช่วยกระชับความมันพันธ์ให้มั่นคงยาวนาน

 

 

ความรักเป็นความรู้สึกที่ผันแปรไปได้จากหลายปัจจัย ปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการรู้จักจะถนอมรักษาความรักที่มีอยู่หรือไม่ ทุกคนคงอยากรักษาความรักไว้ แต่บางครั้งลืมที่จะดูแลความรัก ไม่ทันคิดว่าความรักจะเสื่อมไป มารู้ตัวอีกที่น้ำตาก็ไหลออกจากตาเสียแล้ว เวลาของความรักให้ความสุขที่มากพอ ที่จะทำให้คนเราอยากจะมีความรักและความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่เรารัก แม้ในระหว่างที่รักกันจะสลับด้วยช่วงเวลาที่ทุกข์ใจด้วยก็ตาม

 

 

ระยะเวลาที่มีผลต่อความรักไหม

 

คำตอบมีทั้งใช่และไม่ใช่ เวลาของการใช้ชีวิตรักด้วยกันมีผลต่อความรู้สึกรัก โดยเฉพาะความรู้สึกแบบตื่นเต้น อยากค้นหา รวมทั้งอยากเป็นเจ้าของ ซึ่งจะจางลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไป ความรู้สึกคุ้นเคย เคยชิน จนถึงขั้นเบื่อจะเข้ามาแทนที่ เวลาที่ผ่านไปโดยไม่ระมัดระวังดูแลความรู้สึกต่อกัน ทำให้หลายคู่อึดอัดกับคนที่รัก แต่หลายคู่สามารถสร้างอารมณ์รักในรูปแบบอื่นเข้ามาแทนที่ เวลาที่ผ่านไปจึงไม่มีผลต่อความรักที่มีต่อกัน

 

 

มือที่สามเป็นปัจจัยแทรกซ้อนต่อความรักไหม

 

ก็อาจเป็นไปได้ที่การพบเจอคนที่รู้สึกว่าใช่ จะเกิดขึ้นซ้อนกับความรักเดิมที่มี ระยะแรกอาจเริ่มด้วยความรู้สึกใกล้ชิดต่อกัน ระยะต่อไปความสัมพันธ์จะสร้างความผูกพันมากยิ่งขึ้น แต่การแปรเปลี่ยนไปตามมืดที่สามจะมากน้อยขนาดไหน จะไปต่อหรือจะยุติลง ความสัมพันธ์กับคนเดิมมีผลไม่น้อย ที่จะเหนี่ยวรั้งหรือผลักให้ไปเลือกคนที่แทรกเข้ามา

 

 

ไม่ว่าจะด้วยเวลาหรือบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป ความรักของคนสองคนที่อยากจะเก็บรักษาไว้ ต้องการความเอาใจใส่ดูแล รดน้ำ ให้ความรักยังคงมีชีวิตชีวาอยู่ได้เสมอ ด้วยความเข้าใจว่า ในความรักไม่ได้มีแต่ช่วงเวลาที่สวยงามเท่านั้น โดยเฉพาะหลังการแต่งงาน เวลาแบบหวานชื่นมักจะลดลง อาจเหลือไม่ถึง 1 ใน 3 ของช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกัน เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตคู่เป็นเวลาที่ต้องแบกรับภาระดูแลครอบครัว จัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น อีกทั้งคนสองคนก็มีความต่างกันในเรื่องการใช้ชีวิต บุคลิก การตัดสินใจ เมื่อความสัมพันธ์เดินทางมาถึงระยะเวลาหนึ่ง อาจก่อให้เกิดความรู้สึกที่น่าเบื่อหน่าย ไม่ตื่นเต้นอย่างที่เคยเป็น จึงต้องมี คาถากันรักเสื่อมที่ต้องจำไว้เสมอ คือ อย่าจดจำเวลาที่เลวร้ายต่อกัน จงเพิ่มเวลาที่ดีให้มากที่สุด

 

 

คาถารักนี้จะใช้ได้สำเร็จต้องอาศัยหลักการบางอย่าง ได้แก่

 

 ยอมรับความจริง ว่าเวลาของความหวานชื่นผ่านไปแล้ว แต่เวลาของการให้ความสดใสชื่นบานยังคงอยู่ เริ่มต้นทบทวนว่าอะไรบ้างที่ทำให้เราไม่สบายใจกับความสัมพันธ์ของเราสองคน ถ้าคิดถึงสิ่งที่ไม่สบายใจได้หนึ่งเรื่อง ให้คิดถึงเวลาที่ทำให้มีความสุขได้เช่นกัน หลายคู่ยังคงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยเข้าใจว่ามีบางเรื่องที่เรามีมุมมองที่ต่างกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถมีความสุขด้วยกัน บุคลิกบางอย่างอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ แต่สามารถปรับที่จะหันด้านที่ดีเข้าหากัน ความยืดหยุ่นเป็นบุคลิกที่ช่วยได้มาก แทนที่จะติดอยู่กับด้านใดด้านหนึ่งหรือรูปแบบเดิมๆ ในชีวิต สามารถปรับยอมรับสิ่งที่อาจไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง โดยเฉพาะจากคนที่เรารัก เก็บส่วนที่ดีไว้เป็นน้ำหนักที่มากกว่าเสมอ

 

 

 อารมณ์ขัน เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยคาถารักนี้ การมองสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันด้วยอารมณ์ที่ดี มีอารมณ์ขันเวลาอยู่ใกล้ชิดกัน ช่วยให้เรื่องที่เกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องเคร่งเครียดเข้มงวดตลอดเวลา ทำให้เวลาดีๆ ในความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นได้อย่างง่ายดาย การใช้ชีวิตในแต่ละวันที่ผ่านไปทั้งในบ้านและนอกบ้าน จะตามมาด้วยอารมณ์ที่เหนื่อยล้า เป็นที่มาที่ทำให้หลายคู่ เมื่อกลับเข้ามาเจอหน้ากันที่บ้านในแต่ละวัน พกเอาสีหน้าแววตาที่ไม่สดชื่น ยิ่งไม่ระวัง ยิ่งมีโอกาสที่จะปล่อยอารมณ์เสียใส่คนใกล้ตัว คนที่อารมณ์ดีจะรู้จักการผ่อนคลายตนเอง ไม่แบกภาระไว้ตลอดเวลา รู้จักระบายอารมณ์ออกด้วยวิธีที่ไม่สร้างมลพิษให้คนรอบตัว ยิ่งเป็นคนอารมณ์ขันสนุกสนานได้ง่าย ยิ่งช่วยให้สร้างบรรยากาศได้ดี

 

 

 ความรู้สึกชื่นชมต่อกัน เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เปิดรับการแสดงออกของอีกฝ่าย เขาอาจทำสิ่งที่ธรรมดาให้กับเรา แต่การให้ของเขามีความหมายที่เราชื่นชมได้ หัดอ่านภาษารักของอีกฝ่าย คนเราแสดงความรักออกมาไม่เหมือนกัน เขาอาจตั้งใจจะทำให้ แต่ถ้าไม่เปิดรับสิ่งที่เขาให้ กลับเรียกร้องจากเขา มักทำให้ฝ่ายที่ให้ก็เบื่อที่จะให้ แต่ถ้าชื่นชมในสิ่งที่เขาให้ หากต้องการอะไรอีกฝ่ายก็อยากจะตอบสนอง นอกจากนี้ความรู้สึกดีๆ ภูมิใจในตัวเขาเป็นส่วนสำคัญที่แสดงออกให้อีกฝ่ายรับรู้ นำไปสู่ความรู้สึกภายในที่คนที่เรารักมีความชื่นชมในตัวเรา ยิ่งทำให้ความรักแน่นแฟ้นขึ้น

 

 

 การมีสติ เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง อย่าทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ เรื่อเล็กๆ ทำให้อารมณ์เสีย เสียบรรยากาศไปทั้งบ้าน บางครั้งอยู่ในช่วงเวลาที่น่าจะเก็บเกี่ยวความทรงจำที่ดีต่อกันกลับถูกทำลายด้วย ความหงุดหงิดและขาดสติเพียงชั่ววินาที สูดลมหายใจให้ลึกไว้ จะเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก ถ้าควบคุมอารมณ์ได้ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ในชีวิตรักไม่ได้มีแต่เรื่องความสุข เรื่องไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้ การเรียนรู้ที่จะเข้าใจกันต้องมีสติที่จะมองสิ่งที่เกิดขึ้น หาทางออกมากกว่าขยายปัญหาให้ลุกลาม

 

 

สุดท้ายอยู่ที่ความตั้งใจและความพยายามที่จะรักษาความรักความสัมพันธ์เอาไว้ เริ่มที่ใครก่อนก็ได้ฝ่ายหนึ่งเริ่มอีกฝ่ายย่อมเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนตามการเติมความมีชีวิตชีวาให้ความรักเป็นสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์มีความมั่นคงยาวนาน ลองดูว่าจะเริ่มคะแนนทำให้มีเวลาที่พิเศษ เวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับเราสองคนเพิ่มขึ้นอย่างไรดี

 

 

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

(Some images used under license from Shutterstock.com.)