Haijai.com


ผู้ปกครองควรระวังอุบัติภัยในเด็ก


 
เปิดอ่าน 1291

ผู้ปกครองควรระวังอุบัติภัยในเด็ก

 

 

ปัจจุบันอุบัติภัยในเด็ก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอุบัติเหตุทางถนน และการจมน้ำซึ่งเด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการและพฤติกรรมแตกต่างกัน โดยเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จะได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายในบ้านมากที่สุด เช่น พลัดตกหกล้ม น้ำร้อนลวก สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ ส่วนเด็กอายุ 6-14 ปี ประสบอุบัติเหตุทางถนนและการจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด ผู้ปกครองควรเรียนรู้วิธีป้องกันอุบัติภัยในเด็กให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย

 

 

การจมน้ำ เด็กอายุ 1-4 ปี มักจมน้ำเสียชีวิตในแหล่งน้ำบริเวณรอบบ้าน ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กเล่นน้ำ อาบน้ำ หรืออยู่ในบริเวณที่มีถังน้ำตามลำพังเด็กอายุ 5-17 ปี มักจมน้ำเสียชีวิตบริเวณแหล่งน้ำในชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ ผู้ปกครองควรสอนให้เด็กว่ายน้ำเป็น จะได้มีทักษะในการช่วยเหลือตนเองอย่างปลอดภัย มิให้เด็กลงเล่นน้ำในแหล่งน้ำที่ไม่คุ้นเคยอุบัติเหตุทางถนน การเดินถนน จูงมือเด็กให้แน่น ให้เด็กเดินบนทางเท้าชิดด้านในถนนเสมอ เพื่อป้องกันการถูกรถเฉี่ยวชน การข้ามถนน พาเด็กข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย สะพานลอย บริเวณที่มีสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนข้ามการโดยสารรถจักรยานยนต์ ให้เด็กสวมหมวกนิรภัยที่มีขนาดพอดีกับศีรษะเด็ก หากพาเด็กเล็กโดยสารรถจักรยานยนต์ ให้ระวังชายผ้าเกี่ยวเข้าไปในซี่ล้อรถ ทำให้เด็กตกจากรถได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

(Some images used under license from Shutterstock.com.)