Haijai.com


น้ำช่วยสุขภาพดี


 
เปิดอ่าน 1416

ปลอดภัยไร้ปนเปื้อน

 

 

น้ำ เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้น เราจึงไม่ควรมองข้ามหรือละเลยในการเลือกใช้น้ำที่สะอาด มีคุณภาพ ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน เพราะถ้าใช้น้ำที่ไม่มีคุณภาพเป็นประจำย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว

 

 

น้ำช่วยสุขภาพดี

 

น้ำ มีความสำคัญต่อความเป็นปกติของร่างกายอย่างมาก เนื่องจากน้ำช่วยให้ร่างกายของเราทำหน้าที่ต่างๆ ได้ ดังนี้

 

 น้ำ เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของร่างกาย มีปริมาณตั้งแต่ 45%-85% ของน้ำหนักตัว โดยความแตกต่างนี้ขึ้นอยู่กับ วัย เพศ น้ำหนักตัว  โดยในทารกจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบมากถึง 75% แล้วจึงค่อยๆ ลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้น ในคนอ้วนจะมีน้ำในตัวน้อยกว่าคนผอม น้ำในร่างกายจะมีทั้งที่อยู่ภายในเซลล์ (คิดเป็น 2/3 ของน้ำทั้งหมดในร่างกาย) และอยู่ภายนอกเซลล์ (คิดเป็น 1/3 ของน้ำทั้งหมดในร่างกาย)

 

 

 น้ำ ช่วยละลายสารอาหารและสารเคมีต่างๆ ที่จำเป็นต่อปฏิกิริยาภายในร่างกาย ทำให้เซลล์และอวัยวะต่างๆ ทำงานได้เป็นปกติ

 

 

 น้ำ มีบทบาทในการย่อย ดูดซึม และขนส่งสารอาหารและสารเคมีต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

 

 

 น้ำ เป็นตัวกลางในการขับของเสียออกจากร่างกาย ในรูปของปัสสาวะ

 

 

 น้ำ ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติ โดยเมื่อร่างกายร้อนขึ้น ก็จะขับความร้อนออกมาพร้อมกับเหงื่อ ทำให้อุณหภูมิในร่างกายต่ำลง

 

 

ต้องการน้ำต่างกัน

 

คนในแต่ละช่วงวัย แต่ละสภาวะ จะมีการดูดซึมน้ำและสัดส่วนของน้ำในร่างกายแตกต่างกัน ทำให้ปริมาณน้ำที่ร่างกายต้องการแตกต่างกันไปด้วย ทารกมีสัดส่วนของน้ำในร่างกายและอัตราส่วนพื้นที่ผิวหนังต่อน้ำหนักตัวมากกว่าผู้ใหญ่ ทำให้ความต้องการน้ำ (ทั้งจากการดื่มน้ำและจากอาหาร) เมื่อคิดต่อน้ำหนักตัวแล้วจะมีค่ามากกว่าผู้ใหญ่ แต่เมื่อคิดรวมแล้ว ทารกอายุ 0-6 เดือน ต้องการน้ำไม่น้อยกว่า 700 มิลลิลิตรต่อวัน และเมื่ออายุระหว่าง 7-12 เดือน จะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 800 มิลลิลิตรต่อวัน

 

 

เมื่อร่างกายขาดน้ำ

 

ถ้าร่างกายได้รับน้ำไม่เพียงพอกับปริมาณน้ำที่สูญเสียไปในแต่ละวัน จะทำให้เกิดภาวะขาดน้ำ การสูญเสียน้ำตั้งแต่ 1% ของน้ำหนักตัว สามารถทำให้เกิดอาการผิดปกติได้ เช่น ความอยากอาหารลดลง สมรรถภาพทางกายลดลง เมื่อสูญเสียน้ำหรือขาดน้ำในปริมาณมากขึ้น ความรุนแรงของความผิดปกติก็จะมากขึ้น นอกจากนี้การขาดน้ำอย่างอ่อนๆ ติดต่อกันเป็นเวลานานยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคและความผิดปกติต่างๆ เช่น ต่อมน้ำลายทำงานผิดปกติ ความอ้วนในเด็ก ลิ้นหัวใจไมทรัลยื่นผิดปกติ นิ่วในไต ตลอดจนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม และที่สำคัญทำให้ผิวเหี่ยวย่นก่อนวัยอันควร

 

 

จะเห็นได้ว่าน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญ น้ำคือชีวิต ดังนั้นเราจึงควรหันมาใส่ใจน้ำที่เรานำมาดื่ม น้ำที่ใช้ประกอบอาหาร หรือชำระล้างร่างกาย โดยควรเลือกใช้น้ำที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารเคมีและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ วิธีที่จะช่วยให้เรามีน้ำที่สะอาดปลอดภัยสำหรับใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้นั้น เริ่มจากการดูแลและใส่ใจกับภาชนะบรรจุน้ำ หรือถังเก็บน้ำที่ผลิตจากวัสดุที่สามารถสัมผัสน้ำดื่มได้อย่างปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล ไร้ส่วนผสมของสารโลหะหนัก และไม่ทิ้งสารเคมีที่เป็นอันตรายลงไปปนเปื้อนในน้ำ

 

 

การดื่มน้ำที่มีสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนเป็นสิ่งที่ทำลายสุขภาพได้อย่างร้ายแรง โดยที่คุณไม่รู้ตัว วันนี้คุณผู้อ่านควรให้ความสำคัญกับน้ำ ตั้งแต่แหล่งที่มาของน้ำ รวมถึงถังเก็บน้ำในบ้าน เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและทุกคนในครอบครัว

 

 

เชื่อหรือไม่

 

ผู้ชายต้องการน้ำ 3 ลิตร (ทั้งจากากรดื่มน้ำและรับประทานอาหารณ) ผู้หญิงต้องการ 2.2 ลิต และผู้หญิงให้นมบุตรจะต้องการน้ำเพิ่มขึ้นอีก วันละ 600-700 มิลลิลิตรต่อวัน ค่านี้อาจจะเพิ่มขึ้นได้ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวอยู่ในที่ที่มีอากาศร้อน มีการออกกำลังกาย ซึ่งเพิ่มอัตราการสูญเสียน้ำ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)