Haijai.com


ทานน้ำมันหมูเสี่ยงหัวใจตีบ


 
เปิดอ่าน 2350

ทานน้ำมันหมูเสี่ยงหัวใจตีบ

 

 

ในปัจจุบันน้ำมันพืชมีราคาสูงขึ้นจนผู้บริโภคหันไปใช้การเจียวน้ำมันจากมันหมูแทน ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ เนื่องจากน้ำมันหมูประกอบด้วยกรดไขมันชนิดอิ่มตัว ที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ปัจจุบันพบว่า คนกรุงเทพฯ กว่า 50% มีคอเลสเตอรอลสูงกว่าค่ามาตรฐาน คือเกิน 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ซึ่งเมื่อเป็นแล้วหายยาก

 

 

หากต้องการเปลี่ยนน้ำมันชนิดอื่นแทนน้ำมันปาล์ม นอกจากน้ำมันหมู ที่มีผลกระทบทางสุขภาพมาก ยังมีน้ำมันชนิดอื่น เช่น น้ำมันมะกอก ซึ่งเป็นน้ำมันกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดโมโน เป็นกรดไขมันชนิดดี ไม่เพิ่มคอเลสเตอรอลในเลือด หรือน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันข้าวโพด และน้ำมันดอกทานตะวัน ก็สามารถทดแทนได้เช่นกัน

(Some images used under license from Shutterstock.com.)