Haijai.com


ทำไมน้ำดื่มที่ดีต้องมีค่า pH


 
เปิดอ่าน 52094

ทำไมน้ำดื่มที่ดีต้องมีค่า pH

 

 

ในทุกวัน ร่างกายต้องการน้ำสะอาดอย่างน้อย 2-3 ลิตร เพื่อนำไปใช้ในกระบวนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งน้ำสะอาดสำหรับคนทั่วไปจะพิจารณาจากความใส ไร้สี และกลิ่น แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำที่ดื่มนั้น ร่างกายสามารถนำไปต่อยอดในการฟื้นฟูสุขภาพภายในได้มากน้อยแค่ไหน

 

 

นอกจากการพิจารณาน้ำดื่มจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ค่า pH ของน้ำดื่ม ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ไม่ควรละเลย เพราะมีความสัมพันธ์ต่อการไหลเวียนของเหลวในร่างกาย โดยเฉพาะการไหลเวียนของเลือด หากได้รับน้ำดื่มที่มีค่า pH ไม่เหมาะสม ต่ำหรือสูงเกินไป ล้วนก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ทั้งสิ้น

 

 

รู้จักความเป็น กรด-ด่าง ของเลือด

 

สิ่งสำคัญที่คนส่วนใหญ่มักหลงลืม คือ ภาคเคมีของเลือด หรือ ความเป็นกรด-ด่าง ซึ่งมีทฤษฎีอยู่ว่า

 

 ค่า pH ในเลือดต่ำ ความเป็นกรดในเลือดจะสูง ค่าออกซิเจนก็ต่ำ แคลเซียมในเลือดจะสูง เพราะค่า pH ที่เป็นกรดอ่อนๆ จะไปละลายแคลเซียมในกระดูกออกมา ก็ทำให้กระดูกพรุนและหลอดเลือดอักเสบได้ เมื่อหลอดเลือดอักเสบ ทำให้ร่างกายต้องสร้างพังผืดขึ้นมา หลอดเลือดจะเป็นหินปูนเกาะได้ง่าย การไหลเวียนของเลือดจึงไม่สะดวก

 

 

 ค่า pH ในเลือดสูง มีค่าความเป็นด่างมากเกินไป ทำให้กระบวนการอิเล็กโทรไลด์ (Electrolyte) กระบวนการทำลายของสารอาหารในน้ำนอกเซลล์กับในเซลล์ ถ้าสารอาหารในน้ำนอกเซลล์มีค่า pH สูง เป็นด่างมาก การทำละลายของโซเดียมของคลอไรด์จะไม่เกิดขึ้น ซึ่งการทำละลายจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีค่า pH 7.35-7.45 จึงมีประสิทธิภาพเต็มที่ การที่คนเรารับประทานอาหารเช้าไปแล้ว กระบวนการอิเล็กโทรไรด์จะนำพาสารอาหาร วิตามิน เกลือแร่ และออกซิเจน เข้าสู่เซลล์ ถ้าค่าเป็นด่างจะไม่เกิดการทำละลาย ร่งากายจะอ่อนเพลีย

 

 

น้ำดื่มที่มีค่า pH 7.4-8.5 เหมาะสมกับร่างกาย

 

เรามักเข้าใจว่าร่างกายเราเหมือนรถยนต์ เปลี่ยนอะไหล่ได้ตลอด เสียก็ต้องเปลี่ยน แต่ความจริงรถยนต์ไม่ได้เป็นอะไรเลย คนขับต่างหากที่ทำให้รถยนต์เปลี่ยนไป เปรียบเหมือนตัวเราเองที่ทำให้สุขภาพไม่ดี คนขับก็คือ กระบวนการและรูปแบบใช้ชีวิต ทั้งอาหารการกิน ความเครียด ความคิด การพักผ่อน หากรู้ว่าเรารับประทานอาหารที่เป็นกรดมาก การดื่มน้ำที่มีค่า pH ที่เป็นด่างเล็กน้อย จะช่วยปรับสมดุลความเป็น กรด-ด่างในเลือดได้ โดยค่า pH ของน้ำดื่มที่เหมาะสมอยู่ที่ 7.4-8.5

 

 

โดยน้ำดื่มที่มีค่า pH ที่เหมาะสม ปกติจะเป็นน้ำจากธรรมชาติ หรือน้ำแร่ มีความเป็นด่างค่อนข้างสูง หรือน้ำที่ผลิตออกมาโดยเฉพาะน้ำที่เป็นด่าง และเสถียรที่สุด คือ บ่อน้ำพุร้อนในไอส์แลนด์ เพราะมีภูเขาไฟจึงมีแร่ธาตุสมบูรณ์ หากเทียบกับน้ำธรรมดา ซึ่งมีความเป็นด่างน้อยมาก ที่สำคัญ คือ เรามักจะดื่มน้ำที่เรียกว่า Reverse Osmosis หรือ น้ำกรองที่เราใช้กันอยู่ทั่วไป ไม่มีแร่ธาตุเลย และมีความเป็นกรดอ่อนๆ ซึ่งการดื่มเป็นประจำจะส่งผลทำให้ท้องอืด อาหารย่อยยาก

 

 

สำหรับวิธีตรวจสอบคุณภาพความเป็น กรด-ด่าง ของน้ำดื่มนั้น สามารถตรวจสอบได้เองด้วยกระดาษลิตมัส

 

 ค่า pH ต่ำ กระดาษลิตมัสจะเป็นสีส้ม

 

 

 ค่า pH ปกติ กระดาษลิตมัสจะเป็นสีเขียว

 

 

 ค่า pH สูง กระดาษลิตมัสจะเป็นสีน้ำเงิน

 

 

ครั้งหน้าในการดื่มน้ำ อย่าลืมตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกน้ำดื่มให้มากขึ้น เพราะน้ำดื่มไม่ใช่แค่การดับกระหาย หากเลือกน้ำดื่มที่ดี ก็จะส่งผลต่อสุขภาพที่ดี ชะล้างหรือขจัดอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ อีกด้วย

 

 

อาจารย์ศุภชัย จารุสมบูรณ์

ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อการพัฒนาการ

แพทย์ทางเลือกประเทศไทย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)