Haijai.com


บอระเพ็ด ลดอ้วนได้จริงหรือ


 
เปิดอ่าน 2457

บอระเพ็ด ลดอ้วนได้จริงหรือ

 

 

Q : เจอข้อจากอินเทอร์เน็ตระบุว่า การกินบอระเพ็ดช่วยลดน้ำหนักได้ จริงหรือไม่ และหากช่วยได้จริง ควรกินในลักษณะใดจึงจะเห็นผลที่สุด

 

 

A : ในข้อมูลที่ระบุว่า บอระเพ็ด ช่วยลดน้ำหนักได้หรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยที่ทำการทดลองกับคน แต่มีการวิจัยในสัตว์ ซึ่งผลการวิจัยระบุว่า สามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานได้อย่างมีนัยสำคัญ

 

 

ส่วนในทางการแพทย์ทางเลือกนั้น บอระเพ็ดจัดว่าเป็นพืชรสขมและมีสรรพคุณเป็นพืชฤทธิ์เย็น สามารถใช้ลดระดับความร้อนภายในร่างกาย ปรับสมดุลของความร้อนและเย็นภายในให้คงที่ ดังนั้น สำหรับเรื่องการนำบอระเพ็ดใช้ลดความอ้วน อาจจะต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลไป เพราะในบางคนฤทธิ์จากบอระเพ็ดจะเข้าไปลดความร้อนภายในร่างกาย และอาจมีผลทำให้เจริญอาหารได้

 

 

แพทย์หญิงสายชลี ทาบโลกา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนจีนและเวชศาสตร์ ด้านการฝังเข็มและฟื้นฟูชะลอวัย

ชีวจิตโฮมคลินิก

(Some images used under license from Shutterstock.com.)