Haijai.com


ระวังโรคหัวใจหลอดเลือดสมองตลอดฤดูหนาว


 
เปิดอ่าน 2166

แนะโรคหัวใจหลอดเลือดสมอง

 

 

ดูแลสุขภาพตลอดหนาวนี้

 

สถานบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ออกโรงเตือนผู้ป่วยฉุกเฉินตลอดฤดูหนาวนี้ ควรดูแลตัวเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต เพราะอากาศที่หนาวเย็น ทำให้สมองและประสาทส่วนกลาง รวมถึงการเต้นของหัวใจทำงานผิดปกติ ร่างกายต้องการออกซิเจนมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ความดันโลหิตของผู้ป่วยสูงขึ้น จนอาการของโรคกำเริบ ดังนั้น อย่าเพลินกับหน้าหนาวเกินไป จนลืมเตรียมยารักษาโรคประจำตัว และรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอด้วยนะคะ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)