Haijai.com


เช็กความเสี่ยงโรคร้ายจากกรุ๊ปเลือด


 
เปิดอ่าน 2449

เช็กความเสี่ยงโรคร้ายจากกรุ๊ปเลือด

 

 

กรุ๊ปเลือดคือหนึ่งในความอัศจรรย์ของร่างกาย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 กรุ๊ป ได้แก่ เอ(A) บี(B) เอบี(AB) และโอ(O)

 

 

กล่าวคือ ในแต่ละกรุ๊ปเลือดจะมีแอนติเจน (Antigen) ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันอยู่บนเม็ดเลือดแดง ส่งผลให้สุขภาพของคนแต่ละกรุ๊ปเลือดมีความแข็งแรง หรือเสี่ยงต่อการเกิดโรคแตกต่างกันไป

 

 

จะนำเสนอความเสี่ยงการเกิดโรคหรืออาการผิดปกติของแต่ละกรุ๊ปเลือด ดังนี้

 

 ความเครียด ศูนย์การแพทย์ทหารผ่านศึก ประเทศสหรัฐอเมริกาเชื่อว่า ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของคนแต่ละกรุ๊ปเลือด มีความแตกต่างกัน สำหรับคนที่มีกรุ๊ปเลือดเอ มีการหลั่งของฮอร์โมนคอร์ติซอลมากผิดปกติ จึงเป็นสาเหตุให้คนกรุ๊ปเลือดเอมีความเครียดสะสมมากกว่าคนกรุ๊ปเลือดอื่นๆ

 

 

 มะเร็งตับอ่อน นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า คนที่มีกรุ๊ปเลือดเอ บี และเอบี สามารถเหนี่ยวนำเชื้อแบคทีเรีย H.pylori บริเวณตับและลำไส้ให้เป็นมะเร็งตับอ่อนได้ แต่สำหรับคนที่มีกรุ๊ปเลือดโอ ที่ไม่มีแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดง พบว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคนี้น้อยกว่าคนกรุ๊ปเลือดอื่นๆ

 

 

 โรคหัวใจ จากการศึกษาของสถานบันวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้ป่วยโรคหัวใจมากกว่า 23 เปอร์เซ็นต์มีกรุ๊ปเลือดเอบี จึงถือเป็นกรุ๊ปเลือดที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหัวใจมากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่นๆ

 

 

ใครกรุ๊ปเลือดอะไร ลอกเช็กกันดู ท่ำสำคัญต้องเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลสุขภาพด้วยนะครับ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)