Haijai.com


รักษาปัญหาเรื่องเซ็กส์ด้วยยาปลุกเซ็กส์


 
เปิดอ่าน 9866

รอบรู้ก่อนซู่ซ่าด้วยยาปลุกเซ็กส์

 

 

เรื่องเพศสัมพันธ์แท้จริงแล้วเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคู่รักสามีภรรยา อย่างที่เราเคยได้ยินข่าวกันบ่อยๆ ว่าดาราคนนู้นคนนี้เตียงหัก ซึ่งสาเหตุนอกจากปัญหาเรื่องอื่นๆ แล้วยังอาจนับรวมปัญหาเรื่องบนเตียงเข้าไปด้วย เพราะการเข้ากันได้ในเรื่องเซ็กส์จะทำให้ชีวิตคู่มีความสุขและไม่ค่อยมีปัญหา มีความเข้าใจอกเข้าใจกันดี คู่รักหลายคู่อาจมีความสุขสมในการมีเพศสัมพันธ์ แต่อีกหลายคู่หลายคน ก็ประสบกับปัญหาเรื่องเซ็กส์ ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นเรื่องราวของความรู้สึก ที่ทั้งสองคนสามีภรรยาจะต้องคอยให้กำลังใจและช่วยกันแก้ไข เพื่อให้ผ่นาปัญหาดังกล่าวนี้ไปได้และใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข

 

 

ปัญหาคาใจเรื่องเซ็กส์

 

ปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง เซ็กส์ นั้น ถ้าได้ลองไล่เรียงลำดับมาเป็นข้อๆ แล้ว ก็ดูจะมีเยอะแยะมากมาย แต่ละปัญหาของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไป เพราะมีปัจจัยหลายๆ อย่างไม่เหมือนกัน แต่โดยหลักแล้วปัญหาเรื่องเซ็กส์แบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ใหญ่ๆ ด้วยกันคือ

 

1.ปัญหาความต้องการทางเพศ (Sexual Desire) คือ มีความต้องการทางเพศต่ำ แม้จะได้รับการกระตุ้นแต่ก็ไม่ค่อยเกิดอารมณ์ทางเพศ ลักษณะดังกล่าวนี้เรียกว่าลิบิโด้ (Libido) เกิดขึ้นได้ทั้งกับผู้ชายและผู้หญิง ในผู้หญิงเรียกว่า Female Libido ซึ่งพบได้ประมาณ 40% ส่วนในผู้ชายเรียกว่า Male Libido พบได้ประมาณ 30% สาเหตุที่ทำให้ความต้องการทางเพศลดลงนั้นมีหลากหลาย เช่น ดื่มเหล้ามาก รับประทานยาที่ไม่ถูกต้อง ความอ้วน การผ่าตัด เช่น ผู้หญิงได้รับการผ่าตัดเต้านม หรือผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับอวัยวะเพศ อาจส่งผลให้ความต้องการทางเพศลดต่ำลงได้ หรือเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันสูง โรคไต โรคทางระบบประสาท โรคซึมเศร้า โรคทางจิตเพศ ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบในผ็ที่มีฮอร์โมนเพศต่ำ แต่พบได้น้อยประมาณ 5% ฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปในผู้หญิง เช่น ในช่วงที่มีการตั้งครรภ์ เลี้ยงลูก ให้นมบุตร วัยทอง เป็นต้น สาเหตุเหล่านี้ส่งผลให้ความต้องการทางเพศลดลงได้

 

 

2.ปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัว (Erectile dysfunction) หรือปัญหา ED ในผู้ชาย ลักษณะของผู้ชาย ED คือ ถึงแม้ว่าจะเกิดความรู้สึกทางเพศ แต่องคชาติเกิดความบกพร่องในการทำงาน เช่น ไม่แข็งตัว หรือแข็งตัวได้แต่ไม่นาน อาจมีสาเหตุมาจากฮอร์โมนทางเพศต่ำ มีโรคต่อมลูกหมากโต เป็นเบาหวานมานาน จนทำให้เส้นเลือดเกิดความผิดปกติ ส่งผลให้การไหลเวียนเลือดบริเวณองคชาติไม่สะดวก จนทำให้ไม่แข็งตัว หรือในบางรายเคยได้รับการผ่าตัดบริเวณองคชาติมาแล้ว เป็นต้น

 

 

ยากับการรักษาเรื่องเซ็กส์

 

ปัญหาเรื่องเซ็กส์ทั้งเรื่องความต้องการทางเพศและเรื่องอวัยวะเพศไม่แข็งตัว จะสามารถรักษาด้วยยาได้หรือไม่นั้น ต้องดูที่สาเหตุเป็นหลัก สำหรับปัญหาแรกคือคนที่มีความต้องการทางเพศต่ำ ต้องไปพบแพทย์ เพื่อค้นหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร แล้วแก้ไขตามสาเหตุนั้นๆ เช่น อาจเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ โรคซึมเศร้า โรคทางจิตเวช ฯลฯ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ ยังไม่มียาใดที่สามารถรักษาแก้ไขได้โดยตรง สำหรับยากลุ่มที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ทั้งที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และยาเถื่อนที่ลักลอบขายกันอยู่ในปัจจุบัน ล้วนเป็นยาที่ถูกนำมาแก้ไขปัญหาเรื่องอวัยวะเพศไม่แข็งตัว โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีการอวดอ้างสรรพคุณว่า ยาเหล่านี้เป็นยาปลุกเซ็กส์ ช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ซึ่งเป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่เกินความจริง นอกจากนี้ยังรวมถึงยาที่ผู้ชายนำไปใส่ในอาหารเครื่องดื่ม เพื่อหลอกลวงผู้หญิง ซึ่งความจริงแล้วเป็นยาที่ไปออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ไม่ใช่ยาปลุกเซ็กส์แต่อย่างใด ผลคือทำให้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ และหลังจากที่ยาหมดฤทธิ์แล้ว อาจทำให้ไม่สามารถจำเรื่องราวเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ได้

 

 

ยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction)

 

สำหรับยาที่ใช้ในการรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งเป็นยาที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับ อย. แล้วนั้น จะเป็นยาในกลุ่มควบคุมพิเศษ ใช้กับผู้ชายที่มีปัญหาความบกพร่องของการแข็งตัวขององคชาติ เช่น ไม่แข็งตัวเลย หรือแข็งตัวได้ไม่นาน จนทำให้เกิดปัญหาในการมีเพศสัมพันธ์ ทั้งๆ ที่ตัวคนไข้เองมีความต้องการทางเพศ แต่ไม่สามารถประสบความสำเร็จในการมีเพศสัมพันธ์ได้ เนื่องจากองคชาติอ่อนตัว Levitra เป็นยารับประทาน มีขนาด 5, 10 และ 20 mg. (3) Tadalafil ชื่อทางการค้าคือ Cialis เป็นยารับประทาน มีขนาด 5, 10 และ 20 mg. ยาเหล่านี้เป็นยาที่ต้องใช้ตามใบสั่งแพทย์ สมัยก่อนจะมีการใช้เฉพาะในสถานพยาบาล โดยมีแพทย์เพียง 3 ประเภท คือ แพทย์โรคหัวใจ แพทย์โรคไต และแพทย์ทางอายุกรรมเท่านั้น ที่เป็นผู้สั่งจ่ายยาได้ แต่ปัจจุบันมีการอนุญาตให้แพทย์ทั่วไป สามารถสั่งจ่ายยาประเภทนี้ได้ เพราะมีการใช้ยากลุ่มนี้รักษาผู้ป่วยมานานเกิน 20 ปี แล้ว พบว่าไม่มีอันตราย ปัจุบันคนไข้สามารถซื้อเองได้ตามร้านขายยา ที่สภาเภสัชกรรมรับรองโดยมีใบสั่งแพทย์

 

 

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา

 

ยารักษาอาหารหย่อนสมรรถภาพทางเพศเหล่านี้ อาจมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นคือปวดศีรษะ ร้อนวูบวาบตามใบหน้า ซึ่งพบได้ประมาณ 10-15 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากยาทำให้เส้นเลือดขยายตัว แต่มักไม่รุนแรงและเป็นอยู่ชั่วคราว อาจมีการมองเห็นผิดปกติ เนื่องจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาผิดปกติ และเมื่อยาหมดฤทธิ์อาการเหล่านี้มักจะหายได้เอง แต่หากอาการยังคงอยู่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที หากคนไข้มีอาการแพ้ยา โดยจะมีอาการเจ็บหน้าอก ความดันโลหิตสูงหรือต่ำ รวมถึงอวัยวะเพศแข็งตัวนานกว่าปกติ ต้องรีบไปพบแพทย์

 

 

ในส่วนของยาปลอมที่มีการลักลอบจำหน่ายหรือนำเข้า มักเป็นยาในกลุ่ม Sildnafil เช่น Viagra หรือ Kamagra ส่วนใหญ่นำมาจากอินเดียและขายกันอยู่ตามตลาดมืด มีร้านขายยาบางร้านนำมาขายโดยไม่ได้รับอนุญาต ยาเหล่านี้ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนั้น ผู้ใช้จึงไม่สามารถทราบขนาดมิลลิกรัมที่แน่นอนของตัวยา ซึ่งอาจทำให้ไม่ได้ผลหรือทำใหใช้ยาเกินขนาดจนเกิดอันตราย เช่น อวัยวะเพศแข็งตัวแล้วไม่อ่อนตัว (Priapism) ทำให้เกิดความเจ็บปวดคล้ายเส้นเลือดอุดตัน บางคนไม่กล้ามาพบแพทย์เพราะอาย จึงปล่อยไว้เป็นเวลานาน ทำให้บริเวณองคชาติขาดเลือดจนเน่า ต้องตัดทิ้งก็มีได้เช่นกัน ดังนั้น จึงต้องมีความระมัดระวังในการใช้ยาเหล่านี้

 

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา

 

 ยาเหล่านี้ไม่ใช่ยากระตุ้นทางเพศ

 

 

 ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ และผู้ป่วยที่รับประทานยาขยายหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มไนเตรต เพราะจะส่งผลให้ความดันโลหิตต่ำ อาจทำให้หัวใจวายหรือตายได้

 

 

 ห้ามใช้ยานี้ในเด็กและสตรี ผู้ที่เป็นโรคตับหรือโรคไต

 

 

 ห้ามใช้ยาร่วมกับยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศอื่นๆ

 

 

 ห้ามใช้ยาเกินวันละ 1 ครั้ง

 

 

 หากมีอาการผิดปกติ เช่น ความผิดปกติทางสายตา ปวดกระดูก เจ็บหน้าอก ใจสั่น หัวใจ เต้นผิดปกติ เหงื่อออกมาก เหนื่อย เป็นลม ให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที

 

 

ถึงแม้ว่าจะมียาที่ช่วยรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ในปัจจุบัน แต่การรักษาปัญหาเรื่องเซ็กส์ อันดับแรกต้องรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นอะไร ถึงขาดความรู้สึกทางเพศ ต้องพบแพทย์เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุว่า เกิดจากอะไรแล้วแก้ไขไปตามสาเหตุ หากเป็นผู้ชาย ED ก็ต้องปรึกษาแพทย์ว่าเกิดจากอะไร ต้องใช้ยาช่วยในการรักษาหรือไม่ การรักษาทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอน เนื่องจากคนทั่วไปมีความเข้าใจผิดกันมาก เกี่ยวกับการใช้ยาเพื่อรักษาเรื่องเซ็กส์ ซึ่งความจริงแล้ว ยังไม่มียาใดที่จะช่วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศได้โดยตรง อย่างที่หลายคนพยายามเสาะแสวงหากันอยู่ การแก้ไขที่ดีที่สุด คือ ต้องแก้จากสาเหตุ หรือโรคที่คนไข้เป็น มีเพียงยารักษาโรค ED ในผู้ชายเท่านั้น ส่วนคนที่ไม่มีปัญหาแต่อยากทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวขึ้น การใช้ยาต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้

(Some images used under license from Shutterstock.com.)