Haijai.com


ห้ามเดินข้ามหนังสือ


 
เปิดอ่าน 15326
 

ห้ามเดินข้ามหนังสือ

 

 

คนโบราณท่านห้ามข้ามหนังสือ

 

หนังสือเป็นทางสูง เพราะเป็นแหล่งความรู้ เรารู้อะไรดีๆ จากหนังสือ หนังสือทำให้เราฉลาด เราหายโง่ได้ก็เพราะหนังสือ

 

 

โบราณจึงสอนให้รู้คุณค่าของหนังสือ และเคารพยิ่งนัก หากผู้ใดลบหลู่หนังสือ เช่น เดินข้าม โบราณว่า ผู้นั้นจะเป็นคนโง่ตลอดชาติ

 

 

จะร่ำเรียนอะไรก็ไม่เก่ง ไม่ฉลาด ปัญญาจะทึบ คิดก็ช้า หรือแม้จะทำงานสิ่งใดก็ไม่ประสบความสำเร็จ

 

 

ใครไม่อยากโง่เขลาเบาปัญญา อย่าข้ามหนังสือ

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามเดินข้ามหนังสือ)

 

โบราณอยากสอนให้รู้คุณค่าของหนังสือ ไม่ควรแสดงกิริยาอันไม่เหมาะสม คนเราควรรู้จักเคารพสิ่งที่มีคุณค่า หนังสือถือว่าเป็ฯครูผู้หนึ่งที่ทำให้เราเป็นคนที่มีความรู้ ความเฉลียวฉลาด ทำให้เราอ่านออกเสียงได้

 

 

ฉะนั้นแล้ว เราจึงควรจะเคารพ และเก็บรักษาหนังสือไว้ให้ดี ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เวลาหยิบมาอ่านจะได้สะดวก เวลาเก็บเข้าที่ก็รู้แห่งหน

 

 

หนังสือ เป็นครูใกล้ชิด เป็นมิตรที่ใกล้ตัว

 

 

หลายคนได้ดีเพราะหนังสือ

 

 

บางคนสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยหนังสือ

 

 

บางคนกลับเนื้อกลับตัวได้ เพราะข้อความสั้นๆ ในหนังสือ

 

 

ที่ให้แง่คิดถึงกับกลับตัวได้ในฉับพลันทันที

(Some images used under license from Shutterstock.com.)