Haijai.com


ห้ามเขกหัวเด็ก


 
เปิดอ่าน 19758

ห้ามเขกหัวเด็ก

 

 

คนโบราณท่านห้ามเขกหัวเด็ก

 

อุบายของโบราณนั้นอีกอย่าง ซึ่งกลายมาเป็นข้อห้ามก็คือ ห้ามเขกหัวเด็ก เพราะจะทำให้เด็กมีเคราะห์ร้าย และทำให้เด็กมีอันเป็นไปต่างๆ นานา คือ ทำให้ขวัญเด็กหนีจากตัวไป ผลที่ตามมาคือ เด็กเจ็บป่วย ไม่สบายบ่อยๆ ทำให้เด็กไม่ฉลาด เรียนรู้ช้า ทำให้เด็กปัสสาวะรดที่นอน ทำให้ผู้ปกครองซักผ้าปูที่นอนกันไม่หวาดไหว

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามเขกหัวเด็ก)

 

การเขกหัวเด็กนั้น ถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับเด็ก เพราะหัวหรือกระโหลกของเด็กนั้น ยังไม่แข็งแรงพอ ถ้าได้รับการกระทบกระเทือนบ่อยๆ อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือถึงแก่ชีวิตได้

 

 

เหตุผลอีกอย่าง การเขกหัวเด็กนั้นถือเป็นกิริยามารยาทที่ไม่ดีไม่งาม ซึ่งเด็กอาจจะจำและนำไปปฏิบัติกับผู้อื่นได้ ผู้ใหญ่ควรทำสิ่งที่ดีงามให้เด็กดู เพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้ชนรุ่นหลังนำไปปฏิบัติสืบต่อไป

 

 

บางทีผู้ใหญ่อาจจะนึกสนุกที่ได้เขกหัวเด็ก แต่ผู้ใหญ่จะรู้ไหมว่า เด็กเจ็บกบาลเหลือเกิน

 

 

จะทำโทษอะไรเด็กก็ทำโทษเถิด แต่อย่าเขกหัวเด็กเลย มันเจ็บ!

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)