Haijai.com


ห้ามแม่ลูกอ่อนตากผ้ากลางคืน


 
เปิดอ่าน 21610

ห้ามแม่ลูกอ่อนตากผ้ากลางคืน

 

 

คนโบราณท่านห้ามแม่ลูกอ่อนตากผ้ากลางคืน

 

หญิงแม่ลูกอ่อนจะตากผ้าตอนกลางคืนไม่ได้ โบราณท่านห้ามไว้เด็ดขาด เพราะจะทำให้ผีรู้ว่าบ้านหลังนั้น มีเด็กอ่อนอยู่ แล้วก็จะมาเอาเด็กทารกนั้นไป จะทำให้เด็กเกิดอันตราย และอาจถึงแก่ชีวิตได้

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามแม่ลูกอ่อนตากผ้ากลางคืน)

 

เรื่องนี้โบราณท่านกลัวว่า การตากผ้าตอนกลางคืนนั้น ผ้าจะไม่แห้งและเป็นสาเหตุทำให้ผ้าเกิดเชื้อราได้ อาจมีสิ่งสกปรกตกใส่ผ้าเมื่อนำผ้ามาใช้กับเด็ก อาจทำให้เด็กเจ็บป่วย ไม่สบายได้

 

 

การตากผ้าตอนกลางคืน โดยเฉพาบางบ้านที่มีราวตากผ้าอยู่บนดิน อาจถูกสัตว์ที่มีพิษขบกัด หรือสิ่งของแหลมคมทิ่มแทง เพราะมองไม่เห็น อาจเป็นอันตรายต่อแม่ลูกอ่อนได้

 

 

ในยามค่ำคืนนั้น อันตรายเกิดขึ้นได้ง่ายเสมอ เพราะมืดมองไม่เห็น

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)