Haijai.com


ห้ามเจ้าบ่าวเจ้าสาวพบกันก่อนแต่งงาน ๓ วัน


 
เปิดอ่าน 24486

ห้ามเจ้าบ่าวเจ้าสาวพบกันก่อนแต่งงาน ๓ วัน

 

 

คนโบราณท่านห้ามเจ้าบ่าวเจ้าสาวพบกันก่อนแต่งงาน ๓ วัน

 

การแต่งงานถือเป็นเรื่องสำคัญนัก สำหรับบ่าวสาว เพราะจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน แต่เมื่อมีความสำคัญ ก็ต้องมีเคล็ดหรือข้อห้ามเอาไว้ให้ปฏิบัติตาม ถึงจะเป็นมงคล

 

 

เช่น การจัดงานแต่งงาน ห้ามมิให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวพบหน้ากันก่อนจะแต่งงาน ๓ วัน คืออีก ๓ วันจะเข้าพิธีแต่งงานแล้ว ท่านห้ามพบกัน ต้องอยู่ใครอยู่มัน ไม่อย่างนั้นแล้ว ชีวิตคู่จะไม่ยั่งยืน จะมีเหตุให้อย่าร้างกัน หรือไม่ก็จะต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องจากไป

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามเจ้าบ่าวเจ้าสาวพบกันก่อนแต่งงาน ๓ วัน)

 

เพื่อฝึกความอดทนอย่างหนึ่งระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาว เพราะในการจะใช้ชีวิตร่วมกันนั้น จะต้องมีความอดทนอดกลั้น ไม่อย่างนั้นแล้ว จะอยู่กันไม่ได้นาน

 

 

นี่ถือเป็นอุบายของคนโบราณอีกอย่างหนึ่ง ที่จะทดลองจิตใจของบ่าวสาว ว่าจะเป็นคนรู้จักอดทนไหม ใจร้อนจนทนอะไรไม่ได้หรือไม่

 

 

ด้วยสาเหตุนี้โบราณถึงห้ามเอาไว้ ไม่ให้บ่าวสาวเจอหน้ากัน ๓ วันก่อนแต่งงาน

 

 

เรื่องของความอดทนนี้ ถือเป็นคุณธรรมความรักที่สำคัญข้อหนึ่ง ซึ่งจะขาดเสียมิได้

 

 

คู่รักใดไม่รู้จักอดทน คู่รักนั้นร้างรากันแน่นอน

 

 

คาถาหนึ่งที่ต้องท่องไว้ในใจเสมอ สำหรับคนมีความรัก ก็คือ เราจะอดทน

 

 

ความอดทน ทำให้ความรักไปได้ตลอดรอดฝั่ง

 

 

เว้นแต่คู่รักที่พูดกันไม่รู้เรื่อง เข้ากันไม่ได้เลย เอาแต่ใจตัวเอง เห็นแก่ตัวจัด พกนิสัยเลวๆ ไว้เต็มสันดาน ถ้าอย่างนี้ล่ะก็ ยิ่งทนก็ยิ่งช้ำ และฉิบหายในที่สุด

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)