Haijai.com


ห้ามมีเพศสัมพันธ์ในวันพระ


 
เปิดอ่าน 53376
 

ห้ามมีเพศสัมพันธ์ในวันพระ

 

 

คนโบราณท่านห้ามมีเพศสัมพันธ์ในวันพระ

 

โบราณกล่าวห้ามเอาไว้ว่า ห้ามมีเพศสัมพันธ์กันในวันพระ เพราะการมีเพศสัมพันธ์กันในวันพระนั้น ถือว่าเป็นการกระทำที่อัปรีย์จัญไร ไม่เป็นสิริมงคลต่อชีวิตและครอบครัว

 

 

วันพระเป็นวันมงคล ควรหยุดการกระทำในเรื่องคาวโลกีย์ และเรื่องไม่ดีไม่งามทั้งหลาย อีกยอ่างหนึ่งวันพระนี้ ถือว่าเป็นวันปล่อยผี ผีวิญญาณทั้งหลายจะออกเที่ยวไปในที่ต่างๆ เมื่อผ่านมาเห็นการร่วมเพศเข้า ก็จะโกรธไม่พอใจ พากันสาปแช่งให้ฉิบหายวายป่วงต่างๆ นานา

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามมีเพศสัมพันธ์ในวันพระ)

 

อีกอย่างหนึ่ง วันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดงานทั้งหมด เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานแล้ว เราควรจะปฏิบัติตาม สืบทอดเพื่อให้เป็นตัวอย่างต่อคนรุ่นหลัง ได้ช่วยสืบทอดสิ่งที่ดีงามต่อไป

 

 

ได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดบ้าง ไม่ใช่วันๆ เอาแต่บ้ากิน กาม เกียรติ ควรจะได้พักจากชีวิตหยาบๆ เข้าสู่ชีวิตละเอียด เข้าไปทำบุญ รักษาศีล เจริญภาวนากันบ้างตามสมควร

(Some images used under license from Shutterstock.com.)