Haijai.com


ห้ามทำนาไถนาในวันพระ


 
เปิดอ่าน 8238

ห้ามทำนาไถนาในวันพระ

 

 

คนโบราณท่านห้ามทำนาในวันพระ

 

เด็กบ้านนอก ลูกชาวนาชาวไร่จะรู้กันว่า ห้ามทำนาไถนาในวันพระ เพราะวันพระเป็นวันที่แข็ง โบราณเชื่อว่าวันพระนี้ วิญญาณและพวกภูตผีทั้งหลายจะท่องเที่ยว เพื่ออกหากิน ทั้งกลางวันและกลางคืน ฉะนั้นแล้ว ทุกคนจะต้องหยุดทำนา เพื่อหลบจากสิ่งเลวร้ายเหล่านี้

 

 

ถ้าไม่หยุดทำนาไถนาในวันนี้ การกระทำทั้งหลายจะต้องสูญเปล่า เพราะผลที่ออกมาจะไม่ดี และที่หนักไปกว่าน้น จะทำให้ข้าวที่อยู่ในนาตายได้ หรือเกิดวิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด

 

 

โดยสรุปก็คือ การทำนาไถนาในวันพระจะไม่ได้ผล จึงไม่ควรออกไปทำกันให้เสียแรงเปล่า

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามทำนาไถนาในวันพระ)

 

ที่โบราณห้ามทำนาไถนาในวันพระนั้นมีเหตุผล ๒ ประการ คือ

 

๑.ก็เพื่อให้ชาวไร่ชาวนาได้หยุดพักผ่อน และได้ไปทำบุญทำทานที่วัดบ้าง เพื่อช่วยกันทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงต่อไป

 

 

๒.เพื่อให้สัตว์ เช่น วัว ควาย ที่ถูกใช้งาน จะได้มีวันพักผ่อนบ้างในสัปดาห์

 

 

การมีวันพักผ่อนบ้าง ไม่ได้ทำให้ขี้เกียจ แต่จะทำให้เรามีพลังสร้างสรรค์ในการทำงานในวันรุ่งขึ้น และวันต่อๆ ไปดียิ่งขึ้น

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)