Haijai.com


ห้ามซักผ้าตากผ้าในวันที่เผาศพ


 
เปิดอ่าน 24217

ห้ามซักผ้าตากผ้าในวันที่เผาศพ

 

 

คนโบราณท่านห้ามซักผ้าและตากผ้าในวันเผาศพ

 

วันใดที่มีการเผาศพในหมู่บ้านใดนั้น โบราณจะห้ามมิให้ผู้คนซักผ้าหรือตากผ้า หาไม่แล้ว ผีจะมาเอาวิญญาณเราไปอยู่ด้วย เพราะเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มนั้น ขวัญหรือวิญญาณเราก็จะอาศัยอยู่ในเสื้อผ้านั้น หากเรานำไปซักหรือตาก เมื่อเวลาที่เราไม่อยู่ วิญญาณของผู้ตายนั้นก็จะมาชักชวนหรือขโมยขวัญและวิญญาณของเราไปอยู่ด้วย

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามซักผ้าตากผ้าในวันที่เผาศพ)

 

จริงๆ แล้วการห้ามไม่ให้ซักผ้าตากผ้าในวันเผาศพนั้น ก็เพื่อต้องการให้เราได้มีเสื้อผ้าใส่ไปร่วมงานศพกับเขา

 

 

ถ้ามักซักผ้าอยู่แล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปช่วยงานศพเขา เพราะมัวทำแต่เรื่องส่วนตัว

 

 

วันเผาศพ ถือเป็นวันสำคัญสำหรับผู้ตาย และเจ้าภาพควรที่ญาติมิตรจะได้ให้เกียรติไปร่วมด้วยช่วยงาน ไปร่วมด้วยเพื่อแบ่งเบาทุกข์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เมื่อเราไปช่วยงานเขา พอถึงงานเรา เขาก็จะมาช่วยเราเหมือนกัน

 

 

อีกอย่างหนึ่ง ผู้ที่ตายไป ซึ่งเราเองก็รู้จัก ก็ควรที่จะไปแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย เคยล่วงเกินอะไรกันมา ควรที่จะอโหสิกรรมกันเสีย มิใช่เอาเวลามาซักผ้า

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)