Haijai.com


ห้ามใช้เสาตกน้ำมันปลูกบ้าน


 
เปิดอ่าน 10065
 

ห้ามใช้เสาตกน้ำมันปลูกบ้าน

 

 

คนโบราณท่านห้ามใช้เสาตกน้ำมันปลูกบ้าน

 

สมัยโบราณการปลูกบ้านเป็นเรื่องสำคัญและถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะบ้านเป็นที่อยู่อาศัย เป็นที่หลับที่นอน เป็นที่อยู่ที่กิน คนโบราณจึงต้องให้ปลูกสร้างอย่างดี และมีกฎห้ามไว้ว่า อย่าเอาเสาที่ตกน้ำมันมาปลูกเป็นเสาบ้าน เพราะเสาตกน้ำมันนั้น มีผีสางนางไม้สิงสถิตอยู่

 

 

หากนำมาปลูกเป็นเสาบ้าน ก็จะเกิดเหตุร้ายวุ่นวายขึ้น ทำให้ผู้คนในครอบครัวเจ็บป่วย และอยู่อย่างไม่เป็นสุข เพราะมีภูตผี สิ่งชั่วร้ายคอยมารบกวน จึงได้สั่งสอนกันมาอย่างนี้

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามใช้เสาตกน้ำมันปลูกบ้าน)

 

การห้ามมิให้นำเสาตกน้ำมันมาปลูกสร้างบ้านนั้น มีเหตุผลหลายประการ คือ

 

๑.ป้องกันไฟไหม้บ้าน อันเกิดจากน้ำมันที่ไหลเยิ้มออกมาจากเสาไม้นั้น

 

 

๒.ป้องกันมิให้เกิดความสกปรกแก่บ้านเรือน

 

 

๓.ป้องกันมิให้เกิดความหวาดกลัวอันเกิดจากเสาตกน้ำมัน เผื่อผู้คนจะคิดจะพูดกันไปต่างๆ นานาในแง่ไม่ดี

(Some images used under license from Shutterstock.com.)