Haijai.com


ห้ามชิมอาหารด้วยทัพพี


 
เปิดอ่าน 17691

ห้ามชิมอาหารด้วยทัพพี

 

 

คนโบราณห้ามชิมอาหารด้วยทัพพี

 

การชิมอาหารด้วยทัพพีนั้น โบราณว่าห้ามมิให้กระทำเป็นอันขาด เพราะจะทำให้ลูกที่เกิดมาหน้าตางอเหมือนทัพพี หรือมิฉะนั้น อาจกลายเป็นคนไม่สมประกอบ อาจพิกลพิการได้

 

 

อาหารที่ยังไม่เสร็จ ไม่พร้อมที่จะกิน แต่เอาทัพพีไปตักก็เปรียบเหมือน เด็กที่ยังไม่พร้อมที่จะเกิดมาโดยไม่คาดคิด ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดมามีร่างกายไม่แข็งแรง และอาจพิกลพิการอย่างหนึ่งอย่างใดได้

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามชิมอาหารด้วยทัพพี)

 

การที่โบราณห้ามชิมอาหารด้วยทัพพีนั้น ก็เพื่อฝึกสอนให้มีกิริยามารยาทที่ดีงาม ไม่ให้กระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม หรือมักง่ายเกินไป

 

 

การชิมอาหารด้วยทัพพีนั้น เมื่อชิมเสร็จเราก็จะเทอาหารกลับลงที่เดิม อาจดูแล้วน่ารังเกียจสำหรับผู้พบเห็น อาจเป็นที่น่าขยะแขยงสำหรับผู้ร่วมรับประทานอาหารนั้นด้วย และอาหารนั้นอาจบูดเน่าได้เร็วขึ้น ทำให้เสียประโยชน์ในการประกอบอาหารมื้อนั้น

 

 

บรรดาเหล่านักชิมทั้งหญิงทั้งชาย รู้เช่นนี้เสมอ ก็อย่าทำกิริยามารยาทอันน่าทุเรศนั้นเล่า

 

 

ควรใช้ทัพพีตักใส่ถ้วยหรือช้อนสำหรับชิมต่างหาก จึงจะงาม

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)