Haijai.com


ห้ามคนที่มาในงานแต่งทำถ้วยชามแตก


 
เปิดอ่าน 10864
 

ห้ามคนที่มาในงานแต่งทำถ้วยชามแตก

 

 

คนโบราณห้ามทำถ้วยชามแตกในงานมงคลสมรส

 

งานแต่งงานถือเป็นงานมงคล ถ้าแขกหรือผู้ที่มาร่วมงานเกิดพลาดทำถ้วยชามแตกนั้น ถือว่าเป็นเรื่องไม่ดี แสดงถึงอนาคตของคู่บ่าวสาว ว่าจะอยู่กันไม่ได้นาน ต้องมีเหตุทำให้เลิกรากันไป ถ้าไม่เลิกรากันก็ต้องมีผู้หนึ่งผู้ใดมีอันเป็นไป

 

 

เพราะถ้วยชามถือว่าเป็นสิ่งใส่รองรับอาหาร ก็เหมือนกับชีวิตของสามีภรรยา ซึ่งจะต้องรองรับซึ่งกันและกัน ถ้าถ้วยชามแตกก็เหมือนกับชีวิตคู่ต้องมีคนใดคนหนึ่งแตก ขาดคนรองรับนั่นเอง

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามคนที่มาในงานแต่งทำถ้วยชามแตก)

 

งานแต่งนั้น ถือว่าเป็นงานมงคล แขกหรือผู้คนที่มาร่วมงานนั้นต้องมีมาก และเป็นธรรมดา เมื่อมีคนมาก เหตุชุลมุลวุ่นวายก็อาจมีมาก และนั่นก็หมายความว่า อาจมีอุบัติเหตุหรือเหตุร้ายต่างๆ เกิดขึ้นได้ง่ายด้วย

 

 

โดยเฉพาะภาชนะรองรับอาหาร อาจทำพลาดแตกได้ เมื่อผู้มาร่วมงานเดินไปเหยียบเข้า ก็อาจบาดเท้า ทำให้เป็นแผล เกิดเลือดตกยางออก อาจทำให้เกิดความวุ่นวาย จนงานมงคลดูแล้วไม่ดี ไม่งามนัก

 

 

อันที่จริง ในงานเช่นนี้ แขกเหรื่อที่มาในงานควรระมัดระวังตัวสักหน่อย อย่าได้เที่ยวทำถ้วยชามเขาแตก ควรมีมารยาททั้งการพูดการทำ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้บ่าวสาวด้วย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)