Haijai.com


ห้ามยื่นมีดด้านมีคมให้กัน


 
เปิดอ่าน 10611

ห้ามยื่นมีดด้านมีคมให้กัน

 

 

คนโบราณท่านห้ามยื่นมีดด้านมีคมให้กัน

 

โบราณกล่าวไว้ว่า ถ้ายื่นมีดทางด้านมีคมให้ผู้อื่นรับ ต่อไปจะเป็นศัตรูกัน จึงห้ามมิให้ส่งมีดทางด้านมีคมให้กัน แต่ให้ยื่นทางด้านสัน หรือทางด้ามให้กัน ถ้าส่งมีดหรือของมีคมอื่นๆ ให้กันอย่างนี้แล้ว จะไม่เป็นศัตรูกัน

 

 

การส่งมีดทางด้านมีคมให้กัน เหมือนกับว่า จะทำร้ายกัน หรือเหมือนกับว่าจะให้ผู้รับได้รับผลร้าย ไม่มีความปรารถนาดีต่อกันว่างั้นเถอะ เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็จะต้องเป็นศัตรูกันแน่

 

 

อีกอย่างหนึ่ง การส่งมีดทางคมให้กัน เท่ากับสร้างความเป็นศัตรูแก่กันโดยปริบาย เพราะมีดมีความหมายเท่ากับมิตร แต่ส่งมีดทางคมให้ก็จะกลับเป็นตรงกันข้าม ตรงข้ามกับมิตร ก็คือศัตรูนั่นเอง ถ้าไม่อยากเป็นศัตรูกัน ก็อย่าส่งมีดทางคมให้กัน

 

 

เรื่องนี้ให้ใช้กับคนทุกคน ไม่ว่าพ่อแม่ลูก ระหว่างญาติพี่น้อง ระหว่างมิตรสหาย ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ระหว่างคนรู้จักกัน และระหว่างคนซื้อคนขาย เป็นต้น

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามยื่นมีดด้านมีคมให้กัน)

 

ข้อนี้ท่านต้องการให้ส่งมีดให้กันด้วยความระมัดระวัง หาไม่จะบาดกันและกันได้ โดยเฉพาะการส่งทางด้านมีคมให้รับ ถ้าผู้รับจับผิดจับพลาด คมมีดอาจจะบาดมือเอาได้

 

 

ในการส่งมีดให้กัน คนส่งสำคัญที่สุด เพราะมีดอยู่ในอำนาจ อยู่ในมือของคนส่ง คนส่งต้องจับมีดให้ดีก่อน เอาทางคมเข้าทางตัวคนส่งเอง แล้วเอาทางด้าม ทางสันหันไปทางผู้รับ ผู้รับก็จะรับได้อย่างปลอดภัย ตัวผู้ส่งเอง ก็ไม่โดนคมมีดหรอก เพราะเราได้หยิบจับไว้แล้ว

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)