Haijai.com


ห้ามใช้สากกะเบือละลายน้ำแกง


 
เปิดอ่าน 9537

ห้ามใช้สากกะเบือละลายน้ำแกง

 

 

คนโบราณท่านห้ามใช้สากกะเบือละลายน้ำแกง

 

โบราณห้ามว่า อย่าใช้สากกะเบือละลายน้ำแกง หามแล้วแกงจะบูดเร็ว หลังจากที่ใช้สากตำน้ำพริก เมื่อตักน้ำพริกลงจากครก เราสามารถเอาน้ำราดครกราดสาก แล้วใช้สากคนไปมาได้อีก เพื่อเอาน้ำพริกออกให้หมด จากนั้นจึงยกครกเทน้ำพริกใส่ด้วย เป็นอันได้น้ำพริกอร่อยๆ รับประทานแล้ว ยกขึ้นตั้งบนเตา บังเอิญเห็นพริกแกงยังจับกันเป็นก้อน แล้วจะเอาสากที่ยังเลอะพริกแกงอยู่นั้น หรือสากอื่นใดก็ตามลงไปคนพริกแกงให้กระจายไปทั่วๆ ไม่ได้

 

 

เหตุที่ไม่ได้ เพราะสากจะทำให้แกงที่เรากำลังจะทำนั้นบูดเร็วกว่ากำหนด

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามใช้สากกะเบือละลายน้ำแกง)

 

โบราณท่านห้ามเอาสากกะเบือละลายน้ำแกง ก็เพราะว่ากลัวสากกะเบือจะหลุดมือลงไปในหม้อ อาจทำให้หม้อยุบได้ ถ้าบ้านไหนใช้หม้อดินต้มแกง เพื่อผลทางสุขภาพ หม้อดินอาจแตกหรือทะลุได้

 

 

ข้อหนึ่งที่ต้องระวังก็คือ ทันทีที่สากหลุดมือลงไปในหม้อ น้ำพริกก็จะกระเด็นเข้าตาเราเอง ซึ่งจะทำให้เราแสบตาอย่างหนักหนาทีเดียว

 

 

ถ้าต้องการละลายน้ำแกงในหม้อ ก็ควรใช้ทัพพีจึงจะถูกต้อง เราอย่าใช้ของผิดประเภท สากเข้ามีไว้ตำ ไม่ใช้ทำอย่างอื่น

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)