Haijai.com


ห้ามกวาดขยะออกมาหน้าบ้าน


 
เปิดอ่าน 13400

ห้ามกวาดขยะออกมาหน้าบ้าน

 

 

คนโบราณท่านห้ามกวาดขยะออกไปทิ้งหน้าบ้าน

 

การทำความสะอาดบริเวณบ้าน ถ้าจะให้เป็นมงคล โบราณท่านมีข้อห้ามอยู่ว่า หากผู้ใดกวาดขยะออกไปทิ้งหน้าบ้าน ผู้นั้นเท่ากับกวาดทรัพย์สิน เงินทอง ของดีๆ ไปทิ้งเสีย จะทำให้ยากจนข้นแค้นในภายหลัง

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามกวาดขยะออกมาหน้าบ้าน)

 

เพื่อป้องกันไม่ให้กวาดขยะออกทางหน้าบ้าน เพราะจะทำให้หน้าบ้านสกปรก หน้าบ้านนั้นถือว่าสำคัญ เพราะเป็นทางเข้าออกของผู้คน หากสากปรกแล้วจะทำบ้านดูไม่สวยงาม ไม่น่าอยู่อาศัย และเป็นที่อับอายขายหน้าคนอื่นเขา

 

 

อีกอย่างหนึ่ง หากหน้าบ้านสกปรกอาจทำให้ผู้คนภายในบ้านติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย เพราะหน้าบ้านเป็นทางเข้าออก คนเข้าออกก็จะเหยียบขยะสิ่งสกปรกเข้าไปในบ้านอยู่ดี

 

 

บางคนไม่รู้กฏข้อนี้ จึงไม่สนใจในการกวาดบ้านว่าจะไม่ทิ้งหน้าบ้านหรือหลังบ้าน กวาดพอให้พ้นๆ บ้านไปเท่านนั้น จึงยากจนข้นแค้นตลอดเวลา

 

 

การกวาดขยะออกไปทิ้งหน้าบ้าน ยังมีข้อเสียอีกอย่างหนึ่ง คือ บางทีเราอาจกวาดเอาของใช้ได้ ของมีค่า หรือเงินทองไปกองรวมอยู่กับขยะด้วย เมื่อใครผ่านไปมาเห็นเข้า กะจหยิบฉวยเอาไปได้ ของดีมีค่าจะมากหรือน้อยก็ตาม อาจสูญหายไปเพราะเหตุนี้ด้วย

 

 

แต่ถ้ากวาดขยะเอาไว้หลังบ้านแล้วรอไว้ก่อน เตรียมจะจัดการให้หมดไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ระหว่างคนในบ้านเดินผ่านมา เห็นมีข้าวของเครื่องใช้มีค่าบางอย่างรวมอยู่ในกองขยะ ก็อาจจะหยิบขึ้นมาใช้หรือเก็บไว้ได้ ทำให้ไม่ต้องสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์

 

 

แต่เดี๋ยวนี้ การกวาดขยะตามบ้านเรือน จะมีการใส่ลงถังขยะกันทันที จึงควรตรวจดูขยะก่อนจะทิ้งไป ว่าของดีมีค่าอะไรปะปนอยู่ด้วยหรือเปล่า

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)