Haijai.com


เรื่องของเครื่องดื่มโปรตีน


 
เปิดอ่าน 1764

เรื่องของเครื่องดื่มโปรตีน

 

 

Q : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นเครื่องดื่มโปรตีนถั่วเหลืองชนิดผง ใช้ชงใส่น้ำวันละหนึ่งช้อนตวง ดื่มวันละ 2 ครั้งเช้าเย็นขณะนี้ดิฉันชงดื่มกับลูกวัย 6 ปี ทุกวัน จึงอยากทราบว่ามีคุณค่าทางโภชนาการมากแค่ไหน สกัดมาจากอะไรบ้างค่ะ เพราะว่าราคาค่อนข้างสูงมาก

 

 

A : เครื่องดื่มโปรตีนถั่วเหลือง ก็คือ นมถั่วเหลือง หรือน้ำเต้าหู้นั่นเอง แต่มีกระบวนการทำให้เกิดความสะดวกกับผู้บริโภค โดยนำมาทำให้เป็นผง ชงได้ง่าย เก็บได้นาน ปกติผลิตภัณฑ์พวกนี้ ควรจะมีข้อมูลโภชนาการอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม บอกปริมาณสารอาหารต่อ 1 หน่วยบริโภค ในที่นี้คือ 1 ช้อนตวง ส่วนใหญ่นมถั่วเหลืองบรรจุขวดมีปริมาณโปรตีนประมาณ 2.5 กรัมต่อ 100 กรัม หรือ 5 กรัมต่อแก้ว ในนมวัวพร้อมดื่มรสจืดมีโปรตีนประมาณ 7 กรัมต่อแก้ว (200 มิลลิลิตร)  ที่สำคัญหากไม่มีการเสริมแคลเซียมในโปรตีนถั่วเหลืองชนิดผงนี้ ปริมาณแคลเซียมจะต่ำกว่านมวัวมาก ในนมวัว 1 แก้ว 200 มล. มีแคลเซียมประมาณ 240 มิลลิกรัม ในนมถั่วเหลืองมีเพียง 48 มิลลิกรัมเท่านั้น

 

 

แคลเซียมมีความจำเป็นในการสร้างกระดูกและฟัน เด็กที่กำลังเจริญเติบโต ถ้าขาดแคลเซียมจะแคระแกรน ผู้ใหญ่ขาดแคลเซียมมีความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน เด็กควรดื่มนมจืดวันละ 2-3 แก้ว ผู้ใหญ่ควรดื่มนมจืดพร้อมดื่มหรือนมพร่องมันเนยวันละ 1-2 แก้ว เพราะนมเป็นแหล่งอาหารที่ดีที่สุดสำหรับแร่ธาตุแคลเซียม

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ประไพศรี ศิริจักรวาล

สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

(Some images used under license from Shutterstock.com.)