Haijai.com


ห้ามหญิงตั้งท้องเลื่อยไม้


 
เปิดอ่าน 5169
 

ห้ามหญิงตั้งท้องเลื่อยไม้

 

 

คนโบราณท่านห้ามหญิงตั้งท้องเลื่อยไม้

 

โบราณกล่าวไว้ว่า ห้ามหญิงตั้งท้องเลื่อยไม้ หาไม่แล้ว ลูกเกิดมาจะมีแขนด้วนขาขาด อวัยวะต่างๆ ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งไม่สมประกอบ เพราะการเลื่อนไม้ เป็นเหมอืนการตัดหรือเลื่อยแขนขาของลูกตัวเองให้ขาดหายไป

 

 

ความุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามหญิงตั้งท้องเลื่อยไม้)

 

เพื่อป้องกันหญิงตั้งครรภ์ไม่ให้ทำงานหนัก การเลื่อยไม้เป็นงานหนัก อาจทำให้สะดุดแข้งขาเกิดหกล้มหกลุกขึ้นได้ อันอาจจะเป็นอันตรายต่อแม่และเด็กในครรภ์ได้ ซึ่งอาจทำให้ถึงกับแท้งลูกได้เหมือนกัน

 

 

ที่จริงงานเลื่อยไม้เป็นงานหนัก เหมาะสำหรับผู้ชาย ผู้หญิงไม่ควรทำงานหนักเช่นนั้น อย่าว่าแต่หญิงตั้งทอ้งเลย หญิงปกติทั่วๆ ไป ก็ไม่ควรทำ

 

 

แต่สำหรับหญิงตั้งท้อง งานหลักของเธอ คือ บริหารครรภ์ มิใช่เรื่องทำมาหากิน

(Some images used under license from Shutterstock.com.)