Haijai.com


ห้ามขว้างสิ่งของจากข้างล่างขึ้นไปบนเรือน


 
เปิดอ่าน 4983

ห้ามขว้างสิ่งของจากข้างล่างขึ้นไปบนเรือน

 

 

คนโบราณท่านห้ามขว้างสิ่งของจากข้างล่ขึ้นบนเรือน

 

โบราณว่า อย่าได้ขว้างสิ่งของใดๆ จากข้างล่างขึ้นไปบนเรือน เพราะถือเป็นลางร้าย จะทำให้เกิดเรื่องไม่ดีหรือเหตุอันไม่พึงประสงค์ภายในบ้าน เชื่อว่าการขว้างสิ่งของที่อยู่ในสถานที่ต่ำ ขึ้นบนบ้านเรือนนั้น เหมือนกับเป็นการขว้างสิ่งร้ายๆ เข้าไปในบ้าน จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเดือดร้อนตามมาภายหลัง

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามขว้างสิ่งของจากข้างล่างขึ้นไปบนเรือน)

 

เพื่อเป็นการไม่ให้กระทำ เพราะเป็นกิริยาที่ผู้อื่นดูแล้วไม่สวย ไม่งาม ไม่ควรจะประพฤติ และอีกอย่าง การขว้างสิ่งของนั้น เราไม่สามารถมองเห็นบนเรือนได้ อาจถูกข้าวของเสียหาย

 

 

และที่สำคัญไปกว่านั้น สิ่งของที่ขว้างขึ้นไป อาจถูกผู้คนภายในบ้าน เป็นเหตุทำให้ได้รับอันตรายได้

 

 

การขว้างสิ่งของใดๆ ก็ตามขึ้นไปบนบ้าน เป็นสิ่งไม่ควรกระทำ เพราะอาจถูกศีรษะคนบนบ้านจนหัวร้างข้งแตกขึ้นไป หรืออาจไปถูกข้าวของแตกหักเสียหาย

 

 

หัวคนตั้งอยู่บนคอดีๆ จะทำให้แตกทำไม

 

 

ข้าวของตั้งอยู่ดีๆ จะทำให้แตกทำไม

 

 

ข้าวของตั้งอยู่ดีๆ จะทำให้แตกทำไม

 

 

อีกประการหนึ่ง การขว้างสิ่งของใดๆ ขึ้นไปในบ้านเป็นกิริยาไม่ดี คนดีเขาไม่ประพฤติกัน

 

 

ถ้าแม้แต่บ้านของตัวเองเรายังเอาอะไรต่อมิอะไรขว้างขึ้นไปได้ ไม่ช้านานก็จะมีคนอื่นๆ ขว้างของสกปรกขึ้นไปบ้างด้วยความคะนอง

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)