Haijai.com


ห้ามด่าว่าแดดลมและฝน


 
เปิดอ่าน 10534

ห้ามด่าว่าแดดลมและฝน

 

 

คนโบราณท่านห้ามด่าว่าแดดลมและฝน

 

โบราณสอนว่า ธรรมชาติต่างๆ ทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเรา ล้วนมีเทวดาประจำรักษาอยู่ หรือมีผีสิงสถิตอยู่ จะพูดจา ด่าว่าอะไร ต้องพึงระมัดระวัง หาไม่อาจเกิดผลร้ายตามมาภายหลังได้ อย่างเรื่องการด่าว่าแดดลมฝน โบราณท่านห้ามเด็ดขาด ใครไม่เชื่อ จะได้รับความเดือดร้อนสักวันหนึ่ง

 

 

ทั้งนี้เพราะธรรมชาติที่แวดล้อมตัวเราอยู่นี้ มีวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีเทวดารักษา ซึ่งมีอำนาจบันดาลสุขทุกข์ให้ได้ อาจบันดาลให้เป็นไปในทางร้ายต่างๆ นานาเมื่อใดก็ได้

 

 

จะสังเกตเห็นได้ว่า คนที่ชอบด่าว่าแดดลมฝน มักทำมาหากินไม่ขึ้น ชีวิตไม่เจริญก้าวหน้า

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามด่าว่าแดดลมและฝน)

 

ข้อนี้ท่านมุ่งสอนให้เป็นคนรู้จักอดทนอดกลั้น มิใช่ไม่พอใจก็ด่า ไม่ชอบใจอะไรก็แช่ง ไม่ให้เป็นคนเอาแต่ใจตัว แดดลมและฝนเป็นธรรมชาติ เกิดเวลาใดก็ได้ไม่อยู่ในอำนาจของมนุษย์ มนุษย์มีแต่ต้องทำตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติเท่านั้น

 

 

ในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นไปอย่างใจของเราได้หรอก แม้แต่ตัวเราเองยังไม่เป็นอย่างใจเราต้องการเลย นับประสาอะไรกับสิ่งอื่นๆ ที่อยู่นอกอำนาจการบังคับของเราเล่า

 

 

ธรรมชาตินั้นท่านทำตามหน้าที่อย่างยุติธรรมที่สุดแล้ว ทำตัวเราให้ยุติธรรมเถิด แล้วจะเกิดผลดีเอง

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)