Haijai.com


ห้ามหามศพลงทางบันไดบ้าน


 
เปิดอ่าน 9296

ห้ามหามศพลงทางบันไดบ้าน

 

 

อุบายโบราณท่านห้ามหามศพลงบันไดบ้าน

 

บ้านหลังใดเมื่อมีคนตาย วันที่จะนำศพไปเผา โบราณกล่าวไว้ว่า อย่าหามศพลงทางบันได เพราะจะทำให้ดวงวิญญาณของผู้ตายจำทางได้ ทำให้ดวงวิญญาณไม่ยอมไปผุดไปเกิด เพราะยังมีห่วงญาติพี่น้องหรือสมบัติทรัพย์สิน ดวงวิญญาณจะวนเวียนอยู่แถวนั้นไม่ยอมไปที่ไหน

 

 

จึงทำให้ผู้คนที่อยู่บ้านมีบาปติดตัว เมื่อตั้งศพ สวดศพกันเสร็จแล้ว ๓ วัน ๗ วัน ก็ได้เวลาที่จะเคลื่อนศพไปเผาที่วัดกัน

 

 

ในตอนที่จะเคลื่อนศพไปเผาที่วัดนั้น โบราณท่านห้ามหามศพลงทบันไดบ้าน เพราะเกรงว่าผีจะจำทางได้

 

 

ถ้าผีจำทางได้ ก็อาจจะวนเวียนอยู่ที่บ้าน ไม่ยอมไปผุดไปเกิด อยากอยู่กับลูกหลาน ญาติมิตรของตน หรือหวงสมบัติไม่อยากจากไป เพราะความอาลัยอาวรณ์

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามหามศพลงทางบันไดบ้าน)

 

สมัยโบราณศพของผู้ตายจะไม่มียาฉีดกันเน่า จึงมีน้ำเหลือง น้ำหนอง ของศพไหลหกลงกับพื้น หากหามศพลงทางบันได อาจทำให้ผู้หามลื่นล้มได้ จะเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวาย

 

 

อีกอย่างถ้าหามศพลงทางบันได จะเป็นการยุ่งยากลำบาก เพราะอาจมีสิ่งของภายในบ้านกีดขวางอยู่ หามลงทางฝาบ้านจะเป็นการง่ายสะดวกกว่า

 

 

เมื่อไม่ให้หามศพลงทางบันไดบ้าน ปัจจุบันนี้บางแห่งก็ยังหามลงทางแถบฝาบ้าน ไม่ได้หามลงทางบันได ในการหามก็ต้องให้คนหามอยู่บนบ้านส่วนหนึ่งคอยช่วยยกลง และอยู่ข้างล่างอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งมีจำนวนมาก อาจยืนอยู่บนโต๊ะใหญ่ที่แข็งแรงเป็นพิเศษ หรือบนรถสูงๆ หน่อย

 

 

แต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ การหามศพจะหามลงทางบันไดบ้านกันเป็นพื้น เนื่องเพราะปัจจุบันศพได้รับการฉีดยากันเน่าอย่างดี ไม่มีน้ำเหลือง น้ำหนองไหลนองดังแต่ก่อนแล้ว

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)