Haijai.com


ห้ามหญิงท้องดูสุริยุปราคาและจันทรุปราคา


 
เปิดอ่าน 26259
 

ห้ามหญิงท้องดูสุริยุปราคาและจันทรุปราคา

 

 

คนโบราณท่านห้ามหญิงมีครรภ์ดูสุริยุปราคาและจันทรุปราคา

 

ในสมัยโบราณ เมื่อเกิดจันทรุปราคาหรือเกิดสุริยุปราคาหรือสุริยคราส คือ เงาดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ ทำให้เงามืดทาบพื้นโลก ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งหรือจันทรคราส คือ เงาของโลกไปทาบบนดวงจันทร์ ขณะเมื่อดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์อยู่ตรงกันข้าม โดยมีโลกอยู่ระหว่างกลาง อย่างที่เรียกกันว่า ราหูอมจันทร์ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่ง

 

 

โบราณท่านห้ามหญิงมีท้องไปมองดู หากไม่เชื่อ ไปดูเข้า ลูกที่เกิดมาก็จะตาเหล่ได้

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามหญิงท้องดูสุริยุปราคาและจันทรุปราคา)

 

เรื่องนี้โบราณท่านห้ามไว้ เพื่อมิให้เป็นอันตรายแก่ตัวหญิงท้องนั้นเป็นสิ่งสำคัญ มิให้ไปจ้องมองดูอยู่นานๆ เพราะอาจเป็นผลเสียแก่นัยน์ตาของตนเองได้ หรือถ้ามองดูอยู่นานๆ แล้วเกิดอาการหน้ามืดตามัว จนเป็นลมล้มหมดสติ ก็อาจจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายและชีวิตได้

 

 

หรือถ้าพลาดท่าหกล้มหกลุกลงไป ก็อาจเป็นอันตรายแก่เด็กในท้องได้ ถ้าหนักหนา อาจถึงกับทำให้แท้งขึ้นมาได้เหมือนกัน

 

 

เพื่อป้องกันมิให้หญิงท้องไปเที่ยวมองจันทรคราสหรือสุริยคราสอย่างคนทั่วๆ ไป ท่านจึงมีข้อห้ามไว้ โดยบอกว่าผลเสียจะเกิดแก่เด็ก

 

 

ธรรมดาว่าแม่ ย่อมรักลูกดั่งดวงใจ

 

 

ถ้าบอกว่าผลเสียจะเกิดแก่ตนเอง หญิงมีครรภ์อาจไม่สนใจเชื่อฟังก็ได้

 

 

แต่พอบอกว่าจะเกิดแก่ลูกเท่านั้นแหละ ก็จะเชื่อฟัง ยอมทำตามทันที

(Some images used under license from Shutterstock.com.)