Haijai.com


ห้ามกินข้าวเย็นปนข้าวร้อน


 
เปิดอ่าน 15584

ห้ามกินข้าวเย็นปนข้าวร้อน

 

 

คนโบราณท่านห้ามกินข้าวเย็นปนข้าวร้อน

 

โบราณห้ามไว้ว่า อย่ากินข้าวเย็นปนข้าวร้อน มิฉะนั้น เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย จะรักษาหายยาก แปลว่า โรคจะดื้อยา รักษาไม่หายหรือหายยาก

 

 

อีกอย่างหนึ่ง การกินข้าวรอ้นปนข้าวเย็นจะทำให้เดินหลงทาง คือ ถ้ากินแล้วออกเดินทาง มีหวังหลง หาทางกลับไม่ได้แน่

 

 

ความุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามกินข้าวเย็นปนข้าวร้อน)

 

ข้อนี้โบราณท่านห้ามไว้อย่างนั้น ก็ประสงค์จะรักษาของ ไม่อยากให้ข้าวสุกเสียไป ท่านต้องการให้กินข้าวเย็นให้หมดก่อน แล้วจึงกินข้าวร้อนทีหลัง ระหว่างกินข้าวเย็น ก็ไม่ต้องเอาข้าวร้อนมาผสม กินแต่ข้าวเย็นเพียวๆ แต่ข้าวเย็นนี้ ควรอุ่นให้ร้อนเสียก่อน และเมื่ออุ่นแล้ว ก็ไม่ต้องเอาข้าวร้อนที่เพิ่งหุงเสร็จใหม่ๆ เข้ามาผสม คงกิจแต่ข้าวเย็นที่อุ่นแล้วนั่นแหละ ให้หมดก่อน

 

 

เรื่องนี้ เมื่อผู้เขียนยังเล็กๆ เคยถูกกวดขันบ่อยๆ ในเรื่องห้ามเอาข้าวเย็นมาปนข้าวร้อน

 

 

จงกินข้าวเย็นก่อน อย่าเพิ่งกินข้าวร้อน หากกินข้าวเย็นหมดแล้ว ยังไม่อิ่ม จึงค่อยตักข้าวร้อนกินเพิ่มเติมอีก เมื่อข้าวร้อนเหลืออยู่ก็ให้เก็บไว้ การเก็บข้าวร้อนไว้ เก็บได้นานกว่าข้าวเย็น ทำให้ประหยัด

 

 

ถ้าเก็บข้าวเย็น กินข้าวร้อน ข้าวเย็นที่เก็บไว้ก็จะบูดเน่า ไม่เป็นการประหยัด

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)