Haijai.com


ห้ามเคาะปากหม้อข้าว


 
เปิดอ่าน 8714

ห้ามเคาะปากหม้อข้าว

 

 

คนโบราณท่านห้ามเคาะปากหม้อข้าว

 

โบราณท่านห้ามนักหนา อย่าเคาะปากหม้อข้าว ถ้าใครเคาะก็จะโดนดุ เพราะแม่พระโพสพจะเสียใจหรือไม่พอใจ ทำนาในครั้งต่อไป จะไม่ได้ข้าวเท่ากับทำนาเปล่าๆ ไม่ได้ผล ไม่ได้ประโยชน์อะไร

 

 

การเคาะปากหม้อข้าวนี้ มักจะเกิดในตอนไหน จะเกิดในตอนที่เราตักข้าวแล้วข้าวสุกติดทัพพีเป็นจำนวนมากๆ จนต้องเคาะออกเสียบ้าง มิฉะนั้น เราจะตักอีกไม่ได้

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามเคาะปากหม้อข้าว)

 

คนโบราณท่านห้ามไว้อย่างนี้ เพราะมีอุบายจะสอนให้รู้จักรักษาหม้อข้าวไว้จะได้ใช้หุงต้มกินไปอีกนานๆ

 

 

หม้อที่ถูกเคาะปากอยู่บ่อยๆ ไม่นานก็จะบิ่นจะแตกไป ยิ่งถ้าเป็นหม้อดินละก็ จะแตกเอาโดยง่าย บ้านที่หุงข้าวด้วยหม้อดิน เพื่อรักษาสุขภาพนั้น ห้ามใช้ทัพพีเคาะปากหม้อเป็นเด็ดขาด เพราะหม้อดินจะแตกง่าย

 

 

อีกอย่างหนึ่ง การเคาะปากหม้อข้าวนี้ ถือเป็นกิริยาที่หยาบ มิใช่ผู้ดี ถ้าผู้ชายบ้านไหนกินข้าวชอบเคาะปากหม้อแสดงว่าหยาบ มิใช่คนละเอียด ทำการใดไม่สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี ต้องมีปัญหาให้แก้ไขเสมอ และถ้าผู้หญิงบ้านไหน ชอบเคาะปากหม้อ แสดงว่าเป็นคนห่าม กระด้าง ยากที่จะเอาดีได้ ไม่มีใครอยากจะได้ไว้เป็นคู่ครอง เพราะคงจะไม่สามารถดูแลบ้านเรือนได้เรียบร้อย ไม่อาจสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ครอบครัวได้ เก่งแต่จะสร้างความอับอายขายหน้าให้เห็นอยู่เสมอ

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)