Haijai.com


ห้ามนำของไหว้เจ้าของบูชาผีมาใส่บาตร


 
เปิดอ่าน 6386

ห้ามนำของไหว้เจ้าของบูชาผีมาใส่บาตร

 

 

คนโบราณท่านห้ามนำของที่เขาใช้ไหว้เจ้า บูชาผี บูชาบรรพบุรุษมาใส่บาตร

 

โบราณท่านกล่าวห้ามไว้เป็นเด็ดขาดว่า อย่าได้นำของไหว้เจ้าหรือบูชาผี เซ่นไหว้บรรพบุรุษไปใส่บาตร หาไม่แล้วผู้ตายจะไม่ได้ไปผุดไปเกิด หากจะต้องตกนรกหมกไหม้อยู่นานแสนนาน

 

 

เพราะของพระนั้นต้องดีกว่า สูงกว่าของไหว้เจ้า บูชาผี ส่วนของไหว้เจ้าของบูชาผีเป็นของต่ำ จะนำไปถวายพระมิได้

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามนำของไหว้เจ้าของบูชาผีมาใส่บาตร)

 

พระสงฆ์ เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคล เป็นบุคคลที่ควรเคารพสักการบูชา ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร เป็นบุคคลสูงส่ง ควรแก่การรับของที่เขานำมาถวาย เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับขับสู้ เป็นผู้คู่ควรแก่ของทำบุญ เป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้ เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก เป็นแหล่งเพราะปลูก เผยแพร่ความดีที่ไร้เทียมทาน

 

 

บุคคลที่ล้ำเลิศเช่นนี้ เราจะนำของไหว้เจ้า ของเซ่นผีอันเป็นของเป็นเดนแล้ว ไปถวายท่านได้อย่างไร

 

 

อันของถวายพระที่จะทำให้ได้บุญมากขึ้น ต้องเป็นของที่

 

๑.ได้มาโดยชอบธรรม

 

 

๒.ของจะดีหรือไม่ดี ไม่สำคัญ ขอเพียงไม่เป็นเดนและเป็นสิ่งที่ถวายด้วยศรัทธาแรงกล้าจริงๆ

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)