Haijai.com


ห้ามเข้าบ้านทางหน้าต่าง


 
เปิดอ่าน 11660

ห้ามเข้าบ้านทางหน้าต่าง

 

 

คนโบราณท่านห้ามเข้าบ้านทางหน้าต่าง

 

โดยปกติบ้านย่อมมีประตูเข้าออก แต่บางคนไม่เข้าทางประตู อุตริไปเข้าทางหน้าต่าง บางทีไม่ใช่อุตริแต่เป็นความจำเป็น เช่น กุญแจบ้านหาย แต่หน้าต่างเปิดอยู่สามารถเข้าได้ จึงเข้าทางหน้าต่างแทน

 

 

ข้อห้ามคนโบราณที่ห้ามเข้าบ้านทางหน้าต่าง ที่สอนกันมาก็คือ การเข้าบ้านทางหน้าต่าง จะทำให้สิ่งเลวร้ายตามมาภายหลัง

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามเข้าบ้านทางหน้าต่าง)

 

การเข้าบ้านทางหน้าต่างนั้น อาจทำให้ข้าวของเครื่องใช้ตกแตก เสียหายได้ หรืออาจทำให้ผู้คนในบ้านตื่นตกใจได้ เพราะนึกว่าเป็นโจรผู้ร้าย

 

 

ที่สำคัญอาจทำให้โจรขโมยรู้ช่องทางในการเข้าบ้านของเรา แล้วจะชวนกันเข้ามาทางหน้าต่างและมายกของในภายหลัง

 

 

ทีแรกพวกขโมยขโจรไม่รู้เลยว่าจะเข้าไปขโมยของในบ้านหลังนั้นได้อย่างไร แต่พอเจ้าของบ้านปีนป่ายหน้าต่างให้เห็นเท่านั้น พวกเขาก็ได้ช่องทางในการลักขโมยทันที เท่ากับเป็นการชี้โพรงให้กระรอกแท้ๆ

 

 

อีกอย่างเป็นการฝึกให้ผู้คนในบ้านรู้ระเบียบวินัย ไม่มีความมักง่าย จะต้องฝึกความประพฤติให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นนิสัย

 

 

ฉะนั้นแล้ว โบราณจึงห้ามเข้าบ้านทางหน้าต่าง เพื่อป้องกันเหตุร้ายและรักษาความเป็นระเบียบวินัยของผู้คนในบ้าน

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)