Haijai.com


ห้ามเคาะชามเวลากินข้าว


 
เปิดอ่าน 25118

ห้ามเคาะชามเวลากินข้าว

 

 

คนโบราณท่านห้ามเคาะจานชามยามกินข้าว

 

เวลากินข้าวท่านห้ามเคาะจานชามเป็นอันขาด เพราะผีจะมากินด้วย ผีได้ยินเสียงจานชาม ก็จะนึกว่าเรียกพวกตนมากิน ประเดี๋ยวก็จะมานั่งร่วมวงอาหารด้วย ถ้ามาตนเดียวก็จะไม่สิ้นเปลืองอาหารมาก หากมากันเป็นโขยง จะต้อนรับกันไหวหรือ

 

 

เรื่องผีจะมานั่งร่วมวงอาหารนี้ คงไม่มีใครรู้หรอกว่า ผีคงจะมาให้เห็นตัว จะได้แย่งอาหารกินอย่างสบาย แต่บางทีเรารู้สึกว่า ทำไมกับข้าวในจานนั้นถ้วยนั้น จึงหมดเร็วเหลือเกินและหมดไปโดยไม่รู้ตัว เพราะไม่ได้สังเกต ตัวเราเองยังไม่ค่อยได้กิน แล้วใครล่ะเป็นคนกิน นั่นแหละแสดงว่าผีได้มาแอบกินอาหารเราเสียแล้ว

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามเคาะชามเวลากินข้าว)

 

เรื่องห้ามเคาะจานชามยามกินข้าวนี้ ท่านมีเหตุผล ๒ ประการคือ

 

๑.เพื่อป้องกันจานชามบุบ แตก หัก เสียหายไปโดยไม่จำเป็น จานชามอยู่ดีๆ จะมาเคาะมาตีให้มันเสียหายไปเพื่ออะไร ควรจะรักษาดูแลให้ได้ใช้นานๆ ต่อไปจะดีกว่า สู้เก็บสตางค์ไว้ใช้ดีกว่าจะมาเสียไป เพราะการเคาะถ้วยชามแตกเสียหาย ถือว่าโง่เกินไปแล้ว

 

 

๒.เพื่อรักษามารยาทอันดีงามในเวลารับประทานอาหาร หากกินไปเคาะถ้วยชามไป หรือกินเสร็จแล้วจึงเคาะ ก็ไม่ใช่มารยาทที่ดีเหมือนกัน

 

 

คนที่มีมารยาทดีไม่เคาะจานชามเวลากินข้าว การกินข้าวควรกินด้วยความสงบเสงี่ยมเรียบร้อยพอสมควร ถ้าสนุกสนานเฮฮา เคาะจานชามไปด้วยคงไม่เรียกว่ากินข้าว น่าจะเรียกว่ากินเหล้าเคล้าเสียงเพลงมากกว่า

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)