Haijai.com


ห้ามปลูกเรือนในที่ลุ่ม


 
เปิดอ่าน 3726

ห้ามปลูกเรือนในที่ลุ่ม

 

 

คนโบราณท่านห้ามปลูกเรือนในที่ลุ่ม

 

โบราณห้ามไว้ว่า อย่าได้ปลูกเรือนในที่ลุ่ม หาไม่แล้วจะเป็นอัปมงคล เพราะสถานที่ดังกล่าว เชื่อว่าเป็นเส้นทางผ่านไปมาของพวกผีสาง เมื่อผีถูกปิดทางเดินประจำเสียแล้ว ผีอาจมารบกวนหลอกหลอนให้ย้ายที่ไป หรืออาจทำให้เจ็บป่วยไม่สบายถึงขั้นรักษาไม่หายก็ได้ หรือเป็นๆ หายๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ แม้แต่หมอก็จนปัญญา

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามปลูกเรือนในที่ลุ่ม)

 

เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ในการเลือกสถานที่ปลูกบ้านเรือนในการทำเป็นที่อยู่อาศัย มิใช่นึกจะปลูกก็ปลูก นึกจะสร้างก็สร้าง ไม่ดูความเหมาะสมเอาเสียเลย จะต้องทำให้ถูกต้องจึงจะอยู่สบาย บ้านเป็นสถานที่คุ้มครองป้องกันภัยให้ความอบอุ่น เมื่อปลูกสร้างแล้ว ต้องให้ผู้อยู่สบายใจ ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

แต่ที่ลุ่มนั้น อาจจะเกิดอันตรายได้ เช่น อาจทำให้น้ำท่วม หากมีพายุฝนตกกระหน่ำอยู่นานวัน น้ำอาจพัดพาบ้านเรือนพังทลายลงได้

 

 

ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว บ้านที่เป็นที่คุ้มครองป้องกันภัย ก็จะกลายเป็นบ้านมหันตภัย บ้านที่เป็นที่ให้ความอบอุ่น ก็กลายเป็นสถานที่ให้ความหนาวเหน็บอย่างเจ็บแสบที่สุด

 

 

ดังนั้น โบราณท่านจึงห้ามปลูกเรือนในที่ลุ่ม

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)