Haijai.com


ห้ามสตรีท้องเย็บผ้าในห้องนอน


 
เปิดอ่าน 10073
 

ห้ามสตรีท้องเย็บผ้าในห้องนอน

 

 

คนโบราณท่านห้ามสตรีท้องเย็บผ้าในห้องนอน

 

โบราณว่าไว้ว่า หญิงที่ตั้งครรภ์ห้ามเย็บผ้าในห้องนอน ถ้าฝ่าฝืนจะเกิดเรื่องไม่ดีกับลูกที่เกิดมา โดยจะทำให้เด็กที่เกิดมาปากแหว่ง มีร่างกายไม่สมประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งได้

 

 

ข้อนี้เป็นที่กล่าวกันมากของผู้หญิงทุกคนที่ตั้งครรภ์ เพราะใครๆ ก็อยากให้ลูกเกิดมาสมประกอบ ไม่อยากให้ปากแหว่ง จมูกแหว่ง หรืออะไรขาดหายไปเลย โตขึ้นก็จะเป็นปมด้อยที่แก้ไม่หาย

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามสตรีท้องเย็บผ้าในห้องนอน)

 

เพื่อเป็นการป้องกันผู้หญิงท้องทำงานมาก อาจส่งผลกระทบต่อเด็กที่อยู่ในครรภ์ได้

 

 

งานเย็บผ้านั้นเป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดถี่ถ้วน หญิงที่ตั้งครรภ์ย่อมไม่สะดวกที่จะทำงานเช่นนั้น

 

 

ที่สำคัญหากแสงสว่างในห้องนอนไม่เพียงพอ มองไม่ค่อยเห็นก็อาจทำให้พลาด แทนที่เข็มเย็บผ้าจะแทงเนื้อผ้า แต่อาจจะตำมือแทงเนื้อเอาได้ งานที่ได้ก็อาจจะไม่คุ้มกับสุขภาพที่เสียไป

(Some images used under license from Shutterstock.com.)