Haijai.com


ห้ามข้ามเครื่องมือล่าสัตว์


 
เปิดอ่าน 7571

ห้ามข้ามเครื่องมือล่าสัตว์

 

 

คนโบราณท่านห้ามข้ามเครื่องมือล่าสัตว์

 

คนโบราณท่านห้ามไว้เกี่ยวกับเครื่องมือล่าสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นคันเบ็ด ฉมวก แห ลอบ ไซ หรือเครื่องมือใดๆ ที่ใช้ในการล่าสัตว์ ท่านห้ามก้าวข้าม เดินข้าม หรือกระโดดข้ามเด็ดขาด

 

 

ข้อห้ามของท่าน ต้องลงท้ายด้วยคำว่า “เด็ดขาด” ทั้งสิ้น

 

 

ถ้าฝ่าฝืนก็จะเสื่อมลาภ ทำมาหากินไม่ขึ้น ประกอบอาชีพอะไรไม่ประสบผลสำเร็จ

 

 

สมัยเด็กๆ ผู้เขียววิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนๆ ในขณะที่พ่อนั่งเกี่ยวเบ็ด เอาไส้เดือนหรือตั๊กแตนทำเป็นเหยื่อ ให้ปลากินอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล ถ้าใครวิ่งผ่านไปใกล้ๆ คันเบ็ด ก็จะถูกดุเสียยกใหญ่ทีเดียว เพราะกลัวเด็กๆ จะวิ่งข้ามคันเบ็ด ซึ่งจะมีผลทำให้มันเสื่อมลาภเสียประโยชน์ที่ควรจะได้ตามที่โบราณสั่งสอนกันมา

 

 

ท่านว่าเครื่องมือล่าสัตว์ ดักสัตว์นี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ ถ้าใครล่าหรือเลินเล่อข้ามไปได้ลงคอ ก็จะได้รับผลร้ายตามมา ส่งผลให้ลำบากยากจน

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามข้ามเครื่องมือล่าสัตว์)

 

ทำไมโบราณท่านจึงห้ามข้ามเครื่องมือล่าสัตว์ เพราะว่าเครื่องมือล่าสัตว์เป็นเครื่องสำคัญอย่างหนึ่งในการทำมาหากิน

 

 

อาชีพใดๆ ก็ล้วนแล้วต้องมีเครื่องมือทำมาหากินทั้งสิ้น

 

 

อย่างอาชีพเกษตรกรรม ถ้าขาดเครื่องมือเสียแล้ว จะทำอะไรได้ เหมือนนักเขียน ถ้าขาดดินสอปากกา ขาดกระดาษ จะเป็นนักเขียนได้อย่างไร

 

 

เครื่องมือล่าสัตว์เป็นส่วนหนึ่งขออุปกรณ์สำหรับทำเกษตรกรรม จึงต้องให้ความสำคัญ ให้ความเอาใจใส่ ใช้ให้เป็น เก็บให้ดี จะได้มีใช้ต่อๆ ไป ถ้าใช้ไม่เป็น เก็บไม่ดี ก็อาจจะเสื่อมคุณภาพเร้ว นำมาใช้ประโยชน์มิได้อีกต่อไป หรือไม่ก็อาจสูญหายไป ทำให้ขาดเครื่อ่งมือในการประกอบอาชีพ

 

 

อาชีพอื่นๆ ก็เหมือนกัน ต้องรู้จักดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอย ต้องดูให้ดี ให้อยู่ในสถานที่ใช้การได้ดี ให้อยู่เป็นที่ทาง เป็นสัดเป็นส่วน จะได้หยิบได้ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา และที่สำคัญ ข้ามสุ่มสีสุ่มห้าไป อาจเกิดอุบัติเหตุได้รับอันตรายได้

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)