Haijai.com


ห้ามกินข้าวเหลือ


 
เปิดอ่าน 15210

ห้ามกินข้าวเหลือ

 

 

คนโบราณท่านห้ามกินข้าวเหลือไว้ในจาน

 

โบราณท่านสอนได้ยินกันมาชั่วลูกชั่วหลานนานนมแล้ว ว่าอย่ากินข้าวให้เหลือจาน ต้องกินข้าวให้หมดจาน เพราะข้าวนั้นเป็นของสำคัญและมีบุญคุณต่อผู้คนเป็นอย่างยิ่ง

 

 

หากผู้ใดกินข้าวเหลือจาน หรือกินทิ้งกินขว้าง จะทำให้ผีข้าวผีนา พระแม่โพสพโกรธไม่พอใจ และสาปแช่งให้ผู้นั้นกลายเป็นคนอดอยาก ในภายภาคหน้าจะมีฐานะตกต่ำลงเรื่อยๆ

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามกินข้าวเหลือ)

 

การห้ามเรื่องกินข้าวเหลือไว้ในจาน เป็นการสอนให้รู้จักประหยัด สอนให้รู้จักบุญคุณต่อคุณของข้าว เพราะกว่าจะได้ข้าวมากินสักเม็ด ต้องเหนื่อยยากลำบาก เรียกว่าเหงื่อย้อยไหลหยดออกไปทั่วกายา

 

 

ข้าวนั้นมีบุญคุณต่อมนุษย์ คนเราอยู่ได้เพราะมีข้าวกิน ขอเพียงมมีข้าวกินก็สิ้นทุกข์แล้ว ข้าวจึงมีบุญคุณต่อมนุษย์มาก

 

 

เรื่องของการประหยัดเป็นเรื่องสำคัญมาก การประหยัดช่วยให้มีกินมีใช้ไม่อดอยาก คนเราควรฝึกให้เป็นคนประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่กินทิ้งกินขว้าง ให้รู้จักคุณค่าของข้าว

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)