Haijai.com


ห้ามกินข้าวก่อนคนแก่


 
เปิดอ่าน 8201

ห้ามกินข้าวก่อนคนแก่

 

 

คนโบราณท่านห้ามกินข้าวก่อนคนแก่

 

โบราณมีข้อห้ามมิให้เด็กๆ หรือใครๆ ก็ตามกินข้าวหรืออาหารอื่นๆ ก่อนคนแก่ หรือผู้สูงอายุ หาไม่แล้วจะทำให้เด็กๆ มีบาปติดตัว ถึงขนาดว่าเกิดชาติหน้าจะกลายเป็นหมาเป็นสุนัข

 

 

เคยเห็นหมาเวลาที่มันกินอาหารร่วมกันไหม นั่นเพราะอะไร ก็เพราะว่าเมื่อชาติที่แล้ว มันเคยเกิดเป็นคนมาก่อน แล้วชอบกินข้าวกินอาหารก่อนคนแก่เป็นประจำ บาปกรรมอันนี้จึงทำให้เกิดมาเป็นหมานั่นเอง

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามกินข้าวก่อนคนแก่)

 

ข้อนี้ท่านมุ่งสอนให้เด็กๆ รู้จักเอาใจใส่ดูแลบุพการี คนเฒ่าคนแก่ในครอบครัว ไม่ว่าสมัยโบราณ หรือปัจจุบัน วัฒนธรรมประเพณีไทยยังคงมุ่งสอนให้ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ หรือฝึกให้รู้จักบุญคุณ เป็นการตอบแทนผู้ที่มีพระคุณ อย่างเช่นเรื่องการกิน ก็ต้องให้เกียรติคนแก่ได้กินก่อน

 

 

การให้เกียรติคนแก่ ผู้สูงอายุได้กินก่อน ได้กินของดีๆ ก่อน ได้กินของอร่อยๆ ก่อน ถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณ หรือตอบแทนคุณท่านอีกทางหนึ่ง ที่เด็กๆ สามารถกระทำได้ไม่ยาก

 

 

วันนี้ เราเป็นเด็กให้เกียรติคนแก่ ถึงวันหน้าเราเป็นผู้ใหญ่ ก็จะได้รับเกียรติจากเด็กๆ เช่นกัน

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)