Haijai.com


พัฒนาประสาทตาด้วยภาพดำขาว


 
เปิดอ่าน 1508
 

พัฒนาประสาทตาด้วยภาพดำขาว

 

 

ในบรรดาประสาทสัมผัสทั้ง 5 ประสาทตาเป็นส่วนที่ยังพัฒนาไม่สมบรูณมากที่สุด เจ้าตัวน้อยแรกเกิดสามารถมองเห็นในระยะใกล้เได้เพียง 10-13 นิ้ว โดยยังมองเห็นสีต่างๆได้ไม่ชัดเจน จึงเลือกที่จะมองภาพ Geometric shape สีดำ-ขาวมากกว่าสีอื่นๆ เพราะมีความเข้มแตกต่างกันสูงสุด จึงทำให้เจ้าตัวน้อยมองเห็นและเกิดความสนใจในสิ่งนั้น ความสามารถในการจับตามองของเจ้าตัวน้อยจะพัฒนาครั้งละ 4-10 วินาที เป็น 60-69 วินาที

 

 

ภาพดำ-ขาวนี้ยังช่วยให้เจ้าตัวน้อยสามารถมองตามและเลือกมองเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของภาพได้เพิ่มขึ้น และมีจุดมุ่งหมายจึงส่งเสริมให้เด็กกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งรอบตัวมากขึ้นในวัยต่อมา

(Some images used under license from Shutterstock.com.)